Logga in

Kraftig prisökning av vissa kommunala taxor

Publicerad
12 sep 2016, 13:39

Priset för en del kommunala taxor har ökat kraftigt. Tolv kommuner har höjt taxan med över 40 procent sen 2012. Vi har listat var taxorna är dyrast och billigast i landet. 

För fjärde året i rad ökar avgifterna för vatten och avlopp tre gånger mer än inflationen. I år är avgiftshöjningen 2,5 procent i genomsnitt, medan inflationen hittills är 0,8 procent. Skillnaden är stor mellan landets kommuner, i vissa kommuner är höjningarna upp till 35 procent. Det visar Nils Holgersson-gruppens senaste rapport, där prisskillnaderna för vatten och avlopp jämförs mellan kommunerna.

De tio billigaste VA-taxorna

Solna har de billigaste VA-taxorna i landet. Grafik: Eva-Maria Fasth

Prisutvecklingen för vatten och avlopp (VA) varierar rejält mellan kommunerna. Vissa ändrar inte VA-taxan, medan andra höjer avgiften kraftigt under flera år. 17 kommuner har höjt taxan med 10 procent eller mer sedan 2015. Och tolv kommuner har höjt taxan med över 40 procent sedan 2012. Dyrast VA-taxa är det för boende i Tanum, Tjörn och Norrtälje och billigast i Solna, Stockholm och Huddinge.

– Det är anmärkningsvärt att det är så kraftiga prisskillnader mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar, men de stora variationerna är oroväckande. Ytterst slår det mot konsumenternas ekonomi eftersom man måste flytta till en annan kommun för att påverka priset, säger Roland Jonsson, ordförande Nils Holgersson-gruppen.

Årets undersökning visar dessutom att 15 procent av kommunerna inte har kostnadstäckning för vatten och avlopp. I praktiken innebär det att kommuner även tar in avgifter för VA från kommunalskatten.

– Det är problematiskt att allt fler kommuner tar in VA-taxa via skatten. Det innebär att hushållen inte ser den totala VA-kostnaden när delar av avgiften tas ut smygvägen via skattsedeln, säger Roland Jonsson.

På många håll i landet är VA-systemen inte anpassade för klimatförändringar med fler skyfall, översvämningar och fall av akut vattenbrist. Systemen behöver i flera fall uppgraderas.

– Att VA-taxor ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Här behövs en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av bland annat VA-systemen ska fördelas i framtiden, säger Roland Jonsson.

Sedan 1996 har Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB, Riksbyggen, Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna, varje år gett ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Undersökningen bygger på Svenskt Vattens taxestatistik för 2016.

Rapporten finns i sin helhet här.