I höst kommer renoveringsstöd till vissa bostadsområden

Publicerad 9 aug 2016, 14:27

Från 1 oktober kommer det att vara möjligt att söka stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. Stödet för renoveringen beräknas som 20 procent av renoveringskostnaden och går direkt till hyresgästerna genom hyresrabatter. Stödet för energieffektivisering ges till fastighetsägaren och beräknas utifrån sparade kWh. För att få denna del av stödet ska åtgärden leda till 20 procent bättre energiprestanda.

Stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden presenterades i regeringens höstbudget och omfattar 1 miljard kronor om året under sju år. För 2016 innebär detta 800 miljoner kronor.

Stödet omfattar flerbostadshus med hyresrätter som ligger i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar, det vill säga där mer än 50 procent av hushållen har låg köpkraft. Enligt Boverket omfattas totalt cirka 26 000 byggnader.

Ytterligare villkor är att byggnaderna ska vara energideklarerade med energiprestanda 130 kWh/m² och år eller mer. Efter renovering får inte heller installerad eleffekt för uppvärmning överstiga 10 W/m².

Sveriges Byggindustrier (BI) och Fastighetsägarna Sverige är kritiska till stödet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Maria Brogren, energi- och miljöchef på BI tillsammans med Rikard Silverfur, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Sverige, att pengarna skulle göra större nytta om de lades på utveckling, demonstration och information om energieffektiviserande renovering, samt på ekonomiskt stöd till kommuner som får högre utgifter för bostadsbidrag till följd av renoveringar. De efterlyser också statliga kreditgarantier för renoveringar.

Stödet beräknas som 20 procent av kostnaden för hela renoveringen, med ett maxtak på 1 000 kronor per m². Denna del av stödet går direkt till hyresgästerna genom en hyresrabatt under sjuårsperioden.

Energieffektiviseringsstöd kan ges om byggnadens energiprestanda förbättras med mer än 20 procent, beräknat på två energideklarationer som görs före och efter renoveringen.

Det beräknas endast på den del av förbättringen av energiprestandan som överstiger 20 procent. Om förbättringen motsvarar 50 procent eller mindre, är stödet 3 kronor per kWh/m² och år, multiplicerat med byggnadens area. Om förbättringen överstiger 50 procent, är motsvarande summa 5 kronor per kWh/m² men med ett tillägg om 5 kronor per kWh/m² och år på den del av förbättringen som överstiger 50 procent. Maxtaket för detta stöd är 500 kr per m² för byggnaden och får högst motsvara högst 5 procent av kostnaderna för renoveringen.

Det är Länsstyrelserna som beslutar om stödet och Boverket som administrerar. En remiss på föreskrift till förordning finns hos Boverket. Sista dag för synpunkter är 22 augusti.

Läs mer hos Boverket.