Fortsatt byggtillväxt

Publicerad 15 aug 2016, 10:48

Industrifaktas löpande indikatorer signalerar fortsatt tillväxt för de totala husbyggnadsinvesteringarna det närmaste året. Många företag har dock svårt att rekrytera personal, menar Industrifakta.

En sammanvägning av omkring 300 intervjuer visar en total ökning av orderstocken hos de intervjuade företagen med 4,5 procent. Utfallet ligger i linje med Industrifaktas prognos för de samlade husbyggnadsinvesteringarna, som visar en ökning med 5 procent per år 2016–2017, räknat i påbörjade investeringar.

– Den största bromsklossen på kort sikt är bristen på personal. Nio av tio intervjuade företag menar att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, menar Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta, menar Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta, enligt ett pressmeddelande.

Industrifaktas löpande indikatorer sammanfattar efterfrågeläget hos tekniska konsulter, teknikleverantörer och installatörer.