Fler tar strid mot hormonstörande ämnen

Publicerad 7 jun 2016, 16:09

Nu har Sveriges Byggindustrier (BI) tillsammans med de stora företagen Skanska, Coop, Ikea, H&M och brittiska Kingfisher skrivit brev till EU-kommissionen för att få ett stopp för användandet av hormonstörande ämnen.

Enligt BI innehåller brevet innehåller en uppmaning till ledamöterna i kommissionen att presentera vetenskapligt grundade och tydliga kriterier för hormonstörande ämnen. Detta skulle kommissionen ha gjort redan för 2,5 år sedan. Ämnena är i dag tillåtna men skadliga och syftet med brevet är att sätta stopp för dem med hjälp av tydliga kriterier.

– De företag som är med och undertecknar brevet är beroende av sina kunders förtroende för produkterna. Det är företag som lägger stor vikt vid att identifiera och fasa ut tvivelaktiga kemiska ämnen, säger Marianne Hedberg, miljöexpert Sveriges Byggindustrier och en av undertecknarna av brevet, enligt BI:s webbplats.

– Vi skriver att tydliga kriterier är ett måste för fortsatt produktutveckling och en förutsättning för diskussion med leverantörer både inom EU och globalt.