Tjänstemännens avtal med Sveriges Byggindustrier klara

Publicerad 18 apr 2016, 12:34

AVTAL 16. Sveriges Byggindustrier (BI) och de tre tjänstemannaförbunden, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen har nu träffat avtal som gäller till 31 mars 2017. Det siffersatta avtalet med Unionen är inom ramen för industrins märke på 2,2 procent.

I en tid när vi står inför en bostadskris och andra utmaningar är det glädjande att vi kunnat nå en samsyn kring en rad viktiga framtidsfrågor för byggbranschen, uppger BI, i ett pressmeddelande.

– För Sveriges Byggindustrier har det varit viktigt att prata om framtidsinriktade frågor.  Parterna är överens om att det är av stor vikt att fortsätta och utveckla partssamarbetet kring hur vi utvecklar branschen och förbättrar chefers och medarbetares arbetssituation. Vi är glädjande nog överens om att vi tillsammans fortsätter jobba för en ökad mångfald och förbättrad arbetsmiljö, säger Malin Erasmie, huvudförhandlare för Tjänstemannaavtalet, Sveriges Byggindustrier.

Några kortfattade punkter ur avtalen:

Ledarna:

  • Sifferlöst processavtal (tillsvidare).
  • Ytterligare avsättning (0,2 %) till delpension.
  • Fortsatt partssamarbete för hållbara chefer.
  • Arbetsgrupp för skydd för Whistleblowing.

Sveriges Ingenjörer:

  • Sifferlöst processavtal (tidsbegränsat).
  • Ytterligare avsättning (0,2 %) till delpension.

Unionen:

  • Allmän pott: 1,5 % + löneöversyn.
  • Lägsta lönehöjning 285 kr.
  • Ytterligare avsättning (0,2 %) till delpension.
  • Arbetsgrupp för ett nytt processlöneavtal.