Tätskikt sätts under lupp igen

Publicerad 27 apr 2016, 11:36

17 av 20 tätskiktsystem läckte och branschen gick i taket. Det var det nedslående resultatet då Länsförsäkringar för två år sedan lät SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut prova branschgodkända system. Nu upprepas provningarna med 20 nya tätskikt och VVS-Forum har fått en exklusiv inblick innan resultaten är färdiga.

De tuffa testerna som görs hos SP i Borås avslöjar systemens svaga punkter. Det är skarvar, rörgenomföringar och anslutning till golvbrunnar som börjar läcka.

Hur det går under de pågående testerna avslöjas ännu inte, men det är tydligt att tillverkarna har utvecklat sina foliebaserade tätskiktsystem. De har bland annat bytt lim – de lufttorkande limmen som användes tidigare är helt borta. Nu är det bara självhärdande limningsmetoder som används. En del tillverkare har bytt ut folien helt och hållet.

Resultaten från de nya provningarna kommer att redovisas av Länsförsäkringar senare under året.

Läs mer i nästa nummer av VVS-Forum (nr 4/2016) som utkommer den 28 april.

Här kan du teckna en prenumeration.