”Ta bostadskrisen på allvar”

Publicerad 13 apr 2016, 09:18

VÅRBUDGETEN 2016. Sveriges Byggindustrier (BI) gör tummen ner för regeringens vårbudget som man menar ”saknar förslag till åtgärder som kan förbättra bostadsmarknaden”.
– Med tanke på den besvärliga situation som finns i de flesta av landets kommuner är det anmärkningsvärt att regeringen inte tydligare redovisar en ambition att förändra ett dåligt fungerande system, säger Ola Månsson, vd på BI.

– Regeringens målsättning om att det ska byggas 700 000 lägenheter till 2025 kräver att bostadskrisen tas på allvar. Ett hinder vi ser i dag är den konflikt som drabbar byggbranschen. Den tar resurser som skulle kunna användas för att bygga bostäder. Redan innan konflikten blommade upp fanns en brist på arbetskraft, säger Ola Månsson.

Ett initiativ har tagits för att få parterna på hyresbostadsmarknaden att gemensamt utveckla hyressättningssystemet, med hjälp av en oberoende förhandlingsledare. Hyressättningssystemets brister och betydelse för problemen på den svenska bostadsmarknaden har återkommande lyfts upp av experter både internationellt och nationellt.

– Nu finns möjlighet för regeringen och oppositionen att gemensamt skapa fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad. Vi hoppas att initiativet leder till inledande steg mot en verklig förändring, säger Ola Månsson.