Logga in

Så ska stöldgodstrafiken till utlandet stoppas

Publicerad
28 jun 2021, 09:56
| Uppdaterad
29 jun 2021

Stöldgods från byggarbetsplatser har länge kunnat föras ut ur landet, eftersom tullen saknar befogenhet att stoppa trafiken. Men en ny lag ska sätta stopp för kriminaliteten. 

Stöldgodset från byggarbetsplatserna som transporteras ut ur landet behöver i dag inte ens smugglas ut. Tullen får inte göra någon utförselkontroll av godset.

VVS-företag är särskilt drabbade
Så ska polisen stoppa byggstölderna

Läs också:
Stölder på byggarbetsplatser ökar – installatörer drabbas hårt

Men det ska det bli ändring på, nu ska tullen kunna gripa misstänkta personer och beslagta stöldgods.

Lagen träder i kraft 1 augusti 2021 och väntas få betydelse för bygg- och installationsbranschen. Det stjäls för omkring två miljarder kronor årligen på byggarbetsplatser.

Göteborgsföretaget APS Drift & Underhåll, som VVS-Forum tidigare skrivit om har haft inbrott otaliga gånger på olika byggarbetsplatser, även om coronapandemin har minskat stölderna.

DNA-märkning är en förebyggande metod
”Huvuddelen av stölderna begås av internationella brottssyndikat”

Oscar Stenström, APS drift & Underhåll

– Det är bra att tullen äntligen får göra något. Det här kan på sikt få positiva konsekvenser för oss och andra i branschen, säger Oscar Stenström, projektledare på installationsföretaget APS Drift & Underhåll i Göteborg.

Branschföretag, som använder mycket verktyg och maskiner, är extra utsatta för stölderna.

FAKTA/Så kan bygget och bilen skyddas mot stöld

  • Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar.
  • Placera containrar på ett sätt som försvårar angrepp.
  • Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som exempelvis handverktyg och mätinstrument väl inlåsta.
  • DNA-märkning är lämpligt på bland annat handverktyg, maskiner, ställningar, vagnar, släp och elverktyg.
  • En förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg rekommenderas.

Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå).