Logga in

8 nyheter att hålla koll på 2023

Publicerad
30 dec 2022, 09:08
| Uppdaterad
2 jan 2023

Vid årsskiftet ändras en del skattenivåer, regler och nya lagar införs. Vi har listat åtta nyheter som berör dig i installationsbranschen.

1) Sänkt skatt på bensin och diesel

Skatten sänks tillfälligt med 80 öre per liter, enligt regeringen, på bensin och diesel samt på bränslen i viss värmeproduktion. Sänkningen på drivmedel är tillfällig och gäller i tre år.

En ny verklighet styrd av krig, inflation och materialbrist
Tio hot mot VVS-jobben

VVS-montören lyckades sänka bränslekostnaden rejält
Så sänkte montören bränslekostnaden med 20 procent

2) Höjd milersättning

De schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs. Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

3) Pausad reduktionsplikt för bensin och diesel

För att undvika högre priser för bensin och diesel pausas höjningen av kraven i reduktionsplikten under 2023. Syftet med reduktionsplikten är att minska utsläppen av växthusgaser genom främst inblandning av förnybara bränslen.

4) Jobbskatteavdraget förstärks

Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta.

Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

5) Undantag från förmånsbeskattning av laddel

En tillfällig skattefrihet införs för den som laddar bilen gratis på jobbet från juli 2023 och tre år framåt. Skattefriheten gäller laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

Börjar gälla 1 juli 2023.

6) Avdrag för solceller stärks

Skattereduktionen för installation av grön teknik, det så kallade gröna avdraget, stärks genom att subventionsgraden höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. 

Fastighetsbolaget Öbo har gått från att använda 60 till 27 GWh per år
Jonas Tannerstads fem steg mot halverad elanvändning

7) Elstöd till elintensiva företag

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) förslag om elstöd till elintensiva företag hamnade hos EU-kommissionen och nu avvaktar regeringen ett slutligt godkännande för att kunna gå vidare med stödet.

Företagen ska enligt regelverket få ersättning för hälften av de stödberättigade kostnaderna, upp till ett tak på två miljoner euro. En förutsättning för att få stöd är att stödet beräknas uppgå till minst 50 000 kronor.

Om EU har hunnit säga sitt ska Svenska Kraftnät inkomma med sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 4 januari 2023.

Oklart när den kan börja gälla.

8) Högkostnadsskydd för elkostnader för hushåll

Enligt plan ska Försäkringskassan börja betala ut det omdiskuterade elstödet till hushållen under februari 2023. Alla konsumenter som använt el under perioden 1 oktober 2021 till och med september 2022 och har elnätsavtal i elområde 3 och 4 har rätt till ersättning.

Planerad att börja gälla 9 januari 2023.

KÄLLA: Regeringskansliet