Satsning på flyktingars etablering på arbetsmarknaden

Publicerad 13 apr 2016, 08:53

VÅRBUDGETEN 2016. En halv miljard kronor till nyanländas etablering på arbetsmarknaden och en fortsatt satsning på kunskapslyftet – det är några nyheter i regeringens vårbudget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Svensk ekonomi går som tåget. Finansminister Magdalena Andersson (S) konstaterar i årets vårbudget att tillväxten i Sverige var drygt 4 procent 2015, vilket är klart över tillväxten i USA och Tyskland. Arbetslösheten, även ungdoms- och långtidsarbetslösheten, har minskat och är nu cirka 7 procent, vilket är den lägsta nivån på sju år.

Här är några av de viktigaste nyheterna i vårbudgeten:

  • Regeringen utlovar ett nytt kunskapslyft med 50 000 utbildningsplatser inom komvux, yrkesvux, folkbildning, högskola och yrkeshögskola. Behörighetsgivande kurser på komvux ska bli en rättighet för alla från och med 2017. Regeringen skriver i budgetpropositionen att man kommer att analysera hur rekryteringsbehoven inom bristyrken kan tillgodoses.
  • 10 miljarder kronor per år får kommunerna för fler anställda i ”välfärden” (det vill säga vård, skola och omsorg). Förslaget, som kommer läggas i höst, motsvarar omkring 30 000 jobb i den offentliga sektorn.
  • RUT-avdraget utvidgas till att omfatta även enklare IT-tjänster i hemmet, trädgårdsarbete, flytthjälp och reparationer av tvätt- och diskmaskiner i hemmet.
  • Momsen på mindre reparationer sänks från 25 till 12 procent för cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.
  • Regeringen föreslår att 18 miljoner kronor satsas på nyanlända med erfarenhet av företagande i ett så kallat ”snabbspår för företagare”.
  • Sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare i vissa fall.
  • Bankerna ska betala 1,4 miljarder kronor i höjd skatt. Vänsterpartiet ser dock den höjda skatten bara som ett första steg och hoppas kunna komma överens med regeringen om ytterligare höjd bankskatt.
  • 455 miljoner kronor extra går till polisen och Migrationsverket för att hantera gränskontroller, avvisningar och asylboenden.
  • År 2016–2019 satsar regeringen 1,4 miljarder kronor för etablering av solceller. En utredare ska se över förutsättningarna för att skattemässigt stimulera solenergi, i synnerhet el producerad med solceller. El från solcellsanläggningar upp till 255 kW skattebefrias, som VVS-Forum skrivit om tidigare.

Läs hela vårbudgeten här.

Regeringen aviserar också att det kan komma bindande krav på kommunernas planering för bostadsbyggande:

”Kommunerna behöver ta ett större ansvar för ett ökat bostadsbyggande. Om kommunerna inte tar ansvar för att det byggs tillräckligt med bostäder i förhållande till de behov som finns på regional och nationell nivå är regeringen beredd att se över kraven på kommunernas planering för bostadsbyggande. Regeringen utesluter inte att dessa krav kan bli bindande.”