Logga in

Fusk med F-skattesystemet granskas

Publicerad
21 nov 2017, 13:57

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska se över F-skattesystemet. Ett uppdrag är att ta reda på om systemet kan utnyttjas för skattefusk eller så kallade falska egenföretagare.

Tidigare socialdemokratiska ministern Lars-Erik Lövdén ska under de närmaste två åren se över det svenska F-skattesystemet.

Viktiga delar i uppdraget är att undersöka om systemet kan missbrukas för skattefusk eller om det kan leda till att personer som egentligen är anställda anlitas som näringsidkare, så kallade falska egenföretagare. Enligt regeringen, som beställt utredningen, har regelverket sedan det infördes 1993 aldrig setts över ur ett skatteperspektiv.

VVS-företag tvingas återbetala ROT-avdrag

En av de organisationer som kommer att följa utredningen med stort intresse är Svenskt Näringsliv.

I januari börjar en expert på rättssäkerhet och förfarande som ska bevaka regeringens arbete med F-skatt.

Johan Fall, Svenskt Näringsliv

– I allmänna ordalag kan jag säga att F-skattesystemet fungerar i stort sett väl. Det är viktigt med så goda villkor som möjligt för att starta, driva och utveckla företag. I den mån F-skattesystemet har några problem vilar ett ansvar på Skatteverkets kontrollverksamhet samt på domstolarna att agera enhetligt, transparent och rättssäkert, säger Johan Fall, chef för skatteavdelningen hos Svenskt Näringsliv.

Ny företagsbeskattning på gång

Utredaren Lars-Erik Lövdén ska bland annat undersöka om det finns behov av åtgärder för att underlätta och förbättra Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt.

Det finns förslag på exempelvis F-skatt på prov eller tidsbegränsade godkännanden för F-skatt.

Annat som utredningen ska titta närmare på är möjligheter att kunna vägra eller återkalla ett godkännande för F-skatt vid kriminalitet. I dag är det möjligt enbart vid näringsförbud.

Ett delbetänkande ska lämnas till regeringen senast 15 juni 2018. Detta kommer att vara inriktat på frågan om det nuvarande F-skattesystemet kan leda till så kallade falska egenföretagare.

– Förekomsten av falska företagare är svårbedömt. Skatteverket har längre tillbaka i tiden undersökt liknande frågor och pekade då bland annat på metodproblem, säger Johan Fall.

ROT-bakläxa för Skatteverket

Skattefusk och svartarbete har minskat under 2007–2012, enligt en rapport från Skatteverket.

Resultat från Demoskop pekar samtidigt på att trenden delvis bytt riktning mellan 2015–2016, då fler kunde tänka sig att anlita svart arbetskraft igen.

Hela utredningen av F-skattesystemet ska redovisas senast 3 juni 2019.