Logga in

Caverion tecknar nya avtal för sjukhus och kärnkraftverk

Publicerad
27 apr 2016, 15:48

Caverion utökar sitt avtal med Locum om teknisk drift och förvaltning av 17 sjukhus och vårdcentraler i Stockholm. Samtidigt förlängs Caverions ramavtal med Svensk Kärnbränslehantering (SKB) och Vattenfall för kärnkraftverken Forsmark och Ringhals.

Det nya femåriga avtalet med Locum omfattar en total yta på 260 000 m2 och värderas till över 10 miljoner euro (drygt 90 miljoner kronor). Avtalet har en option på ytterligare tre år. Det omfattar de tekniska disciplinerna VS, ventilation, kyla, el, säkerhet och automation. I Caverions åtagande ingår beredskap dygnet runt men också långsiktiga åtgärder som att sänka energianvändningen med minst 3 procent per år.

Ramavtal för Ringhals och Forsmark

Caverion, SKB and Vattenfall förlänger ramavtalet för kärnkraftverken Ringhals and Forsmark. Avtalet gäller 2016–2018 och omfattar tjänsterna design och konstruktion, projektgenomförande samt teknisk drift och förvaltning. Värdet på kontraktet offentliggörs inte. Avtalet gäller disciplinerna VS, ventilation, kyla, informations- och kommunikationstjänster, automation, industriella installationer samt processrör.