Byggnads accepterar industrisidans märke

Publicerad 4 apr 2016, 11:15

AVTAL 16. Byggnads accepterar lönenivån på industrisidan, men konfliktvarslen från Byggnads och Målarna ligger kvar. Det säger Matz Larsson, kommunikationschef hos Byggnads, till VVS-Forum, efter LO:s uppmaning att respektera det så kallade märket.

– Vi accepterar det eftersom det finns en låglönesatsning, en kort avtalsperiod och ett högre märke, säger Matz Larsson till VVS-Forum.

I ett pressmeddelande från den fackliga samverkan 6F skriver man bland annat att överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv är en ”framgång för 6F-samarbetet” och att ”det står också klart för alla som följer lönebildningen på den svenska arbetsmarknaden att 6F:s krav har inneburit att nivåerna i årets avtalsrörelse har blivit högre än vad som annars skulle ha blivit fallet”. Men man tillägger också att märket borde ha hamnat högre, runt 3 procent, och hänvisar bland annat till Riksbanken och Konjunkturinstitutet.