Logga in

”Bergvärme med solceller effektivast”

Publicerad
21 apr 2016, 09:57

En kombination av bergvärmepump och solcellssystem är det mest effektiva alternativet för solenergi. Det visar en ny studie av Richard Thygesen, forskare vid Mälardalens högskola (MDH), enligt ett pressmeddelande.

Richard Thygesens avhandling handlar om hur man i lågenergibyggnader utrustade med bergvärmepumpar kan öka egenanvändningen av solel med olika tekniska lösningar. Han har även analyserat hur framtida byggregler kan reglera solel.

Resultatet av analysen visar att ett lågenergihus med en bergvärmepump i kombination med ett solcellssystem kan vara lönsamt och ha höga nivåer av egenanvändning. Analysen visar också att energilagringssystemen med batterier eller varmvattenlager i dagsläget inte är lönsamma, men ger höga nivåer av egenanvändning.

– Vi har visat att det är möjligt att öka egenanvändningen med rätt typ av teknisk lösning. I Sverige är solelen fortfarande i sin linda. Om vi bygger system med hög egenanvändning kommer vi ha möjlighet att installera mycket mer soleleffekt innan eventuella problem som överspänning, uppkommer i elnätet, säger Richard Thygesen, doktorand i energi- och miljöteknik, i pressmeddelandet.

Den 29 april disputerar Richard Thygesen med sin avhandling ”Low energy buildings equipped with heat pumps for high self-consumption of photovoltaic electricity”.

Rekommenderade artiklar

Energismarta studenthus invigda

40 miljoner kronor för energieffektivt byggande

Nu öppnar den fjärde utlysningen inom forskningsprogrammet E2B2 med ett stöd på sammanlagt 40 miljoner kronor. Projekten som ansöker ska ha fokus på energieffektivt byggande och boende och ansökan ska skickas in senast den 3 november i år.

22 miljoner till forskning om energieffektivt byggande

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2:s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 22 miljoner kronor i finansiering.

Konvertering från fjärrvärme till värmepump utreds

För något drygt år sedan konverterade Akademiska Hus värme- och kylförsörjningen till Kungliga tekniska högskolans campusområde från fjärrvärme/fjärrkyla till värmepump. Nu ska forskare vid KTH ta reda på konsekvenserna med bytet, såväl ekonomiskt som klimatmässigt, uppger forskningsprogrammet E2B2 i ett nyhetsbrev.

”Trots sina begränsningar anser vi ändå att studien gett intressanta resultat”

Företag finansierade studie om värmeåtervinning – men rasar mot forskningen

Ny ventilationsteknik prövas i miljonprogrammet

De får informationscentret om hållbart byggande

Nytänk belönades

Satsning på energiforskning och innovation

Nu har regeringen överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. I propositionen finns bland annat förslag på höjning av Energimyndighetens anslag med 20 procent fram till 2020.