”Bergvärme med solceller effektivast”

Publicerad 21 apr 2016, 09:57

En kombination av bergvärmepump och solcellssystem är det mest effektiva alternativet för solenergi. Det visar en ny studie av Richard Thygesen, forskare vid Mälardalens högskola (MDH), enligt ett pressmeddelande.

Richard Thygesens avhandling handlar om hur man i lågenergibyggnader utrustade med bergvärmepumpar kan öka egenanvändningen av solel med olika tekniska lösningar. Han har även analyserat hur framtida byggregler kan reglera solel.

Resultatet av analysen visar att ett lågenergihus med en bergvärmepump i kombination med ett solcellssystem kan vara lönsamt och ha höga nivåer av egenanvändning. Analysen visar också att energilagringssystemen med batterier eller varmvattenlager i dagsläget inte är lönsamma, men ger höga nivåer av egenanvändning.

– Vi har visat att det är möjligt att öka egenanvändningen med rätt typ av teknisk lösning. I Sverige är solelen fortfarande i sin linda. Om vi bygger system med hög egenanvändning kommer vi ha möjlighet att installera mycket mer soleleffekt innan eventuella problem som överspänning, uppkommer i elnätet, säger Richard Thygesen, doktorand i energi- och miljöteknik, i pressmeddelandet.

Den 29 april disputerar Richard Thygesen med sin avhandling ”Low energy buildings equipped with heat pumps for high self-consumption of photovoltaic electricity”.