Logga in

Nytänk belönades

Publicerad
7 sep 2017, 08:09

Nu ska Sveriges första skadesäkra villa byggas. Ett initiativ från Dalarnas Försäkringsbolag som låtit studenter vid Högskolan Dalarna tävla i utformningen av villan.

Det var närmare 70 första­årsstudenter vid programmen för byggteknik, byggarbetsledare och samhällsplanerare som samarbetat i 15 grupper med uppdraget att rita och konstruera Dalarnas Villa.

Vinnande bidrag blev Villa Solgläntan och juryn lyfte bland annat fram arkitektonisk kvalitet, innovation och att gruppen tagit hänsyn till tomtens förutsättningar.

”Virtuella installationer” nominerat till SBUF-pris

Villa Solgläntan är resultatet av 1,5 månaders arbete för Julia Adolfsson, student på till Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, Amanda Roberg, Fredrik West och George Saliba, studenter på Byggingenjörsprogrammet samt Sami Butt som studerar till byggarbetsledare.

Gruppen hade mycket att ta hänsyn till, Dalarnas Villa ska bland annat erbjuda flexibelt boende, Svanenmärkas och ligga i framkant vad gäller teknik för småhus med exempelvis behovsstyrd värme och ventilation.

Sami Butt, Fredrik West, George Saliba, Julia Adolfsson och Amanda Roberg.Uppvärmning ska göras med bergvärmepump med vattenmantlad braskamin för spetslast.

Det ska också finnas sensorer som känner av det termiska inomhusklimatet.

Alla installationer ska finnas i ett särskilt teknikrum som ska göra allt tillgängligt för forskning och dessutom vara servicevänligt och säkert.

Framtidens badrum fyllt av teknik

Sami Butt, Fredrik West, George Saliba, Julia Adolfsson och Amanda Roberg.– Det svåraste var att anpassa sig efter kraven som ställdes i projektet, sa Amanda Roberg.

– Och att anpassa huset till den väldigt kuperade tomten, förklarade Julia Adolfsson.
Vattenskadesäkerheten var naturligtvis en viktig detalj i konstruktionen.

–Badrummen placeras på var­andra ovanför teknikrummet, det blir inga långa ledningssträckor, sa Fredrik West.

Energianvändningen ska vara låg, kravet på U-medelvärde var mindre än 0,3 W/m²K. Någon beräkning av energianvändningen var inte gjord vid redovisningstillfället.

– Vi har valt fönster med bättre U-värde, väldigt tjocka väggar och bygger i två plan för att minska ytan, berättade Amanda Roberg.

När nu Dalarnas Villa ska byggas i höst är det Dalarnas Försäkringsbolag som är byggherre.

Johan Apel– Vi har som mål att bygga en villa som är vattenskadesäker, brand­säker och inbrottssäker. Sen ska den ha bäring på miljö och hållbarhet.

– Detta är ett utbildningsprojekt så vi väver in studerande från högskolan och senare från gymnasieskolan. Det är vårt sätt att bidra till ett framtida säkert byggande, sa Johan Apel, skadeförebyggare på Dalarnas försäkringsbolag.

Lindbäcks bygg väljer svensk smart teknik

Johan Apel ansvarar för projektet och är en av dem som ska ro det i land tills villan så småningom säljs.

– Nu har vi ett skal som vi ska stoppa in alla smarta lösningar i, förklarade Johan Apel.

Småhustillverkaren Fiskarhedenvillan tillhandahåller stommaterial i projektet och när det vinnande bidraget ska realiseras startar sam­arbetet mer på allvar.

Mark Widell– Grejen för oss är att marknaden – och kunderna framför allt – börjar efterfråga mer miljövänliga hus och byggnader.

– Vi ser det här som ett bra projekt för oss utveckla oss och tänket kring miljö överlag, sa Mark Widell, gruppchef på Fiskarhedenvillan.

– Vi ska ha en doktorand som ska dokumentera hur det är att bygga och implementera hållbar teknik och material som är resurssnåla, sa Jonn Are Myhren, lektor och forskare på Högskolan Dalarna.

John Are Myhren– Jag tror att vi är på väg att bygga någonting väldigt smart, som är hållbart och då är det viktigt att vi har ett forskningsprojekt där vi studerar och dokumenterar detta så att informationen blir spridd till andra.

Jonn Are Myhren var mycket nöjd med vad studenterna hade presterat.

– De har väldigt många goda idéer. Byggtekniskt kan man få till mycket, men det handlar om kostnader och att få bygglov. Vi vill ha en byggnad som är modern och som samtidigt ska passa in i miljön.

Så kan hantverkare dra nytta av smart trend

I projektet Dalarnas Villa samverkar Dalarnas Försäkringsbolag med Högskolan Dalarna, gymnasiala yrkesutbildningar, materialleverantörer, husleverantörer samt lokala entreprenörer.

Under förutsättning att villan får bygglov kommer bygget att starta under hösten i det nyexploaterade området Hinsnoret i Falu kommun. Gymnasieelever ska stå för uppförandet under handledning av etablerade entreprenörer.