Logga in

22 miljoner till forskning om energieffektivt byggande

Publicerad
22 sep 2016, 12:58

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2:s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 22 miljoner kronor i finansiering.

Projekten som nu har godkänts kommer att pågå under 1,5 år. De handlar om att bygga kunskap och att utveckla teknik, metoder och verktyg för energieffektivt byggande och boende. 

Några av projekten som får stöd i den femte utlysningen:

  • Energieffektiv ventilation för ultraren luft, utförare Lunds Tekniska Högskola,
  • Optimering av kombinerat solhybrid- och bergvärmesystem, utförare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP,
  • Moderniserad ventilationskontroll, utförare SP,
  • Energieffektiv ventilation genom decentraliserade fläktar, utförare SP,
  • Kunskapsläget för inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader, utförare Kungliga Tekniska Högskolan (KTH),
  • Effektiv värmeåtervinning från spillvärme, utförare KTH,
  • Miljövärdering av byggnaders energianvändning i systemperspektiv, utförare IVL Svenska Miljöinstitutet,
  • Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader, utförare IVL,
  • Den klimatsmarta bostaden, utförare Chalmers Tekniska Högskola.

I utlysning fem som stängde i april godkändes 16 av 37 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är drygt 22 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av cirka 11 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Det är Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad som tillsammans genomför samverkansprogrammet E2B2 under perioden 2013–2017. IQ Samhällsbyggnad är kansli för E2B2.

Läs mer om projekten>>