Avtal klart i elteknikbranschen

Publicerad 18 apr 2016, 07:51

AVTAL 16. Även på elområdet har ett nytt kollektivavtal träffats. Avtalet mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet löper på 13 månader och ger löneökningar på 2,4 procent för perioden, vilket ligger inom det av industrin satta märket. 

– Förhandlingarna kring det nya avtalet har bedrivits i en god anda med den gemensamma målsättningen att nå ett avtal i enighet.  Vi är mycket nöjda med resultatet och är övertygade om att vi nu tar ytterligare ett steg i riktning mot det moderna kollektivavtal branschen behöver. Det är viktigt att vi håller fast vid modellen att industrins konkurrenskraft är styrande. Det har varit en framgångsrik väg som har gett reallöneökningar i många år, säger Installatörsföretagens förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn, i ett pressmeddelande.

Resereglerna har varit en brännande fråga under förhandlingarna. En principöverenskommelse har träffats vilken ska granskas av parterna gemensamt under året.

Andra förändringar i avtalet som löper mellan 1 april 2016 och 30 april 2017:

  • justering av permissionsreglerna,
  • möjlighet att träffa överenskommelser vid så kallade rotationsarbeten samt
  • ändringar i tidbanksbestämmelserna med bland annat ökade möjligheter till överenskommelser med enskilda medarbetare om hur tidbanken ska disponeras. 

Läs mer om innehållet i det nya avtalet här.