6F varslar om sympatistrejk

Publicerad 19 apr 2016, 15:38

AVTAL 16. Nu varslar den fackliga alliansen 6F, med bland annat Byggnads och Elektrikerförbundet, om sympatiåtgärder med Svenska Målareförbundet. Sympatiåtgärderna innebär strejk på flera arbetsplatser från 29 april. Åtgärderna har begärts av Målareförbundet.

Stridsåtgärderna träder i kraft fredagen 29 april 2016 klockan 06.00. De omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde vid sex företag, bland annat Skanska, och flera arbetsplatser.

Stridsåtgärderna gäller tills Svenska Målareförbundet och Måleriföretagen träffar kollektivavtal eller att varslet särskilt återkallas eller ändras, uppger Byggnads.

Målareförbundet gick ut i strejk 8 april efter att förbundet tackat nej till ett medlarbud. Förbundet har också varslat om ytterligare stridsåtgärder som träder i kraft 22 april om ingen överenskommelse tecknats innan. Det varslet omfattar 19 företag.

Måleriföretagen har svarat med en spegellockout från 22 april på det utökade strejkvarslet.