”Vart tredje byggföretag hotat av Byggnads avtalskrav”

Publicerad 15 mar 2016, 11:49

AVTAL 16. Ett av tre medlemsföretag skulle tvingas lägga ned sin verksamhet och 30 000 personer förlora sina jobb. Det visar en ny rapport från Sveriges Byggindustrier (BI), enligt ett pressmeddelande. 

BI har beräknat det faktiska värdet av Byggnads avtalskrav och kommit fram till att det innebär minst 8 procent i kostnadsökning för byggföretagen.

– Byggnads krav är ett hårt slag mot våra små företag som i dag har små marginaler. Ett av tre företag skulle bli tvungna att lägga ned sin verksamhet. Att Byggnads dessutom lägger krav som gör deras egna medlemmar arbetslösa är anmärkningsvärt. I ett läge där byggbranschen alltmer konkurrerar på en internationell marknad är det viktigt att stärka svenska företag och medarbetares konkurrenskraft, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, i pressmeddelandet.

– Sveriges Byggindustrier har varit tydlig med att vi parter måste utveckla kollektivavtalen för att fler företag ska teckna kollektivavtal. Men då får det inte finnas konkurrensfördelar att stå utanför, säger Mats Åkerlind.

– Det är inte en framkomlig väg att göra det dyrare att anställa, att utöka ackordet, att ta bort kvalitetsstämpeln det innebär att organisera sig i BI eller att ta bort flexibiliteten vad gäller arbetstider. Vi kommer aldrig kunna bygga bort dagens bostadsbrist om Byggnads avtalskrav blir verklighet, säger Mats Åkerlind.

I Sverige är det totalt 1 052 företag, varav 946 småföretag, som skulle få svårt att överleva med Byggnads avtalskrav.

Läs hela rapporten här.