Moderna braskaminer mycket bättre

Publicerad 8 mar 2016, 09:34

Moderna braskaminer är mycket mer effektiva och miljövänliga än äldre. Det visar Energimyndighetens senaste test.

Enligt Energimyndighetens test kan vedanvändningen minska med cirka 20 procent och att miljöutsläppen kan halveras eller minska med upp till 85 procent. Testet omfattar 15 nya kaminer som jämförts med två äldre från 1980- och 1990-talen.

– Det här är det största test av braskaminer som vi någonsin gjort. Testet visar att man kan minska både föroreningarna i utomhusluften och minska sina uppvärmningskostnader, säger Martijn Jansen som ansvarar för testet på Energimyndighetens Testlab, i ett pressmeddelande.

Oförbrända kolväten och stoft påverkar miljön men också vår hälsa. Utsläppen av oförbrända kolväten minskar med 50–85 procent och utsläppen av stoft med 60-80 procent i moderna braskaminer.

De flesta moderna braskaminerna som testats har en verkningsgrad på 75–80 procent. Verkningsgraden för de äldre kaminerna som jämfördes i testet ligger på 59–66 procent. De äldre är också relativt stora med hög effekt.

I Sverige finns det mer än 1,7 miljoner vedeldade eldstäder, som till exempel braskaminer, enligt Energimyndigheten som hänvisar till statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Många av dem är av äldre modell. Samtidigt ökar också antalet eldstäder stadigt.

2018 kommer alla braskaminer att få energimärkning, motsvarande den som redan finns på många andra produkter. Märkningen ska hjälpa konsumenter att välja det mest energi- och miljövänliga alternativet. 2022 kommer också ekodesignkrav, som ställer krav på högre verkningsgrad och låga miljöutsläpp.

– Energimärkningen tillsammans med ekodesignkraven kommer att driva på produktutvecklingen och underlätta för konsumenter att välja nya effektiva kaminer med låga utsläpp, vilket gynnar miljön både lokalt och globalt, säger Anna Carlén på Energimyndigheten.