Logga in

Fördel sol i svenska kontorsbyggnader

Publicerad
22 mar 2016, 11:00

Solceller kan användas till att ge fastighetsel. Men hur mycket, och hur lönsamt det blir beror på en rad faktorer. Det visar en studie finansierad av SolEL-programmet, SBUF och NCC.

Det kan vara fördelaktigt att installera solceller på kommersiella fastigheter eftersom solelproduktionen och behovet av el i fastigheten sammanfaller relativt väl över dygnet, åtminstone sommartid. Detta ger en bra förutsättning för att kunna minska den specifika energianvändningen. Dessutom är det oftast mer ekonomiskt att använda den producerade elen själv som fastighetsel än att sälja den till hyresgästerna eller leverera ut på nätet.

Enligt studien som refereras i senaste VVS-Forum har möjligheterna till att nyttja solel inom fastigheten undersökts i tre kontorsbyggnader. Studien visar bland annat att nyttjandet blir högre om byggnaden har eldrivna kylmaskiner. Dessutom är större anläggningar, 60–360 kW, mer lönsamma. Men studien visar också att lönsamheten även beror på elpriset och hur stöd och skatter utformas.

Författare till artikeln är Elsa Fahlén, Jesper Karlsson, Nina Johansson och Eva Grill, alla från NCC Building Sweden.

Läs mer här i artikeln från senaste VVS-Forum, 3/2016, som kommer ut den 23 mars.

Prenumeration kan tecknas här.