Logga in

Fördel sol i svenska kontorsbyggnader

Publicerad
22 mar 2016, 11:00

Solceller kan användas till att ge fastighetsel. Men hur mycket, och hur lönsamt det blir beror på en rad faktorer. Det visar en studie finansierad av SolEL-programmet, SBUF och NCC.

Det kan vara fördelaktigt att installera solceller på kommersiella fastigheter eftersom solelproduktionen och behovet av el i fastigheten sammanfaller relativt väl över dygnet, åtminstone sommartid. Detta ger en bra förutsättning för att kunna minska den specifika energianvändningen. Dessutom är det oftast mer ekonomiskt att använda den producerade elen själv som fastighetsel än att sälja den till hyresgästerna eller leverera ut på nätet.

Enligt studien som refereras i senaste VVS-Forum har möjligheterna till att nyttja solel inom fastigheten undersökts i tre kontorsbyggnader. Studien visar bland annat att nyttjandet blir högre om byggnaden har eldrivna kylmaskiner. Dessutom är större anläggningar, 60–360 kW, mer lönsamma. Men studien visar också att lönsamheten även beror på elpriset och hur stöd och skatter utformas.

Författare till artikeln är Elsa Fahlén, Jesper Karlsson, Nina Johansson och Eva Grill, alla från NCC Building Sweden.

Läs mer här i artikeln från senaste VVS-Forum, 3/2016, som kommer ut den 23 mars.

Prenumeration kan tecknas här.

Rekommenderade artiklar

För prenumeranter

Avloppsvärmeväxlare: Därför blir återvinningen sämre i verkligheten

Annons

Många arbetstimmar att spara för installatörer och plattsättare

Vägghängda toaletter blir allt mer populära. TECEs WC-fixtur med Safetybag förenklar installationen för VVS-montörer, snickare och plattsättare eftersom tätskiktet sitter förmonterat på fixturen. En konstruktion som sparar många arbetstimmar när konsumenten efterfrågar en vägghängd toalett.

Satsning på energiforskning och innovation

Nu har regeringen överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. I propositionen finns bland annat förslag på höjning av Energimyndighetens anslag med 20 procent fram till 2020.

Storsatsning på hållbar stadsutveckling

Installatören forskar kring värmeåtervinning

Nu ska ett forskningsprojekt fastställa vilken lösning för värmeåtervinning som är mest effektiv för både fastighetsägare, slutanvändare och samhälle. Bakom projektet finns en av de större installationskoncernerna.

Satsning på forskning inom energi och klimat

Politik hindrar energieffektivisering

Potentialen för energieffektivisering vid renovering av miljonprogrammets hyreshus är stor. Men slutresultatet är i hög grad beroende av politiska beslut och kommunala prioriteringar. Det visar en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet.

”Minskar risken för inomhusregn”

Kylan från forskningen värmer Lund

15 sätt att hämta värme i avloppet

Här testar de att duscha i grannarnas avloppsvatten