Logga in

Ozon och UV bidrar inte till mer värmeåtervinning

Publicerad
4 sep 2019, 11:15

Varken ozon eller UV-ljus i frånluftkanaler räcker för att möjliggöra värmeåtervinning från storkök. Mängden fett och partiklar som åker ut genom kanalen och fastnar i aggregatets filter är stor, visar en forskarstudie.

En hel del energi skulle gå att spara med hjälp av värmeväxlare i restaurangers och storköks frånluft. I dagsläget går stora mängder varmluft rakt ut – värme som skulle vara intressant att återvinna.

”Resultatet av vår studie är inte som förväntat. Det blir ingen radikal minskning av mängden fett och partiklar som åker ut genom kanalen och fastnar i filtren”

Svein Ruud, teknisk expert vid divisionen Energi och cirkulär ekonomi på forskningsinstitutet Rise.

Hittills har det dock varit svårt att genomföra, eftersom fettet i frånluften snabbt sätter igen filter och värmeväxlare. Förhoppningar har ställts till reningstekniker där ozon eller UV-ljus används för att minska mängden fett i frånluftskanalerna. Men det verkar inte vara så enkelt som många hoppats.

– Resultatet av vår studie är inte som förväntat. Det blir ingen radikal minskning av mängden fett och partiklar som åker ut genom kanalen och fastnar i filtren, säger Svein Ruud, teknisk expert vid divisionen Energi och cirkulär ekonomi på forskningsinstitutet Rise.

Viktigt att hålla rent: Städa värmeväxlaren, det lönar sig i längden

”En hamburgerrestaurang skulle troligen behöva byta filter ungefär varannan vecka. Det blir energieffektivt men inte kostnadseffektivt.

Svein Ruud

I studien som finansierats av Energimyndigheten testades tre olika metoder för att få bort fett ur frånluften: endast UV-ljus, kombinationen UV-ljus och ozon samt enbart ozongenerering.

Testriggen bestod av ett provrum med kåpa (som ovanför en spis) och en 7,5 meter lång rostfri kanal. Efter kanalen placerades ett traditionellt luftfilter för värmeväxlare samt ett finare filter. Frånluftsfläkten var frekvensstyrd med inbyggd luftflödesmätning.

Fettblandad luft skickades genom kanalen – med och utan rening. Därefter vägdes filtren och jämfördes. Det visade sig då att varken UV-ljus eller ozon minskade mängden fett och partiklar som fastnade i filtren särskilt mycket. I ett system med hög fettbelastning och traditionell värmeåtervinning ur frånluften skulle det krävas dyra filterbyten ofta.

– En hamburgerrestaurang skulle troligen behöva byta filter ungefär varannan vecka. Det blir energieffektivt men inte kostnadseffektivt, säger Svein Ruud.

Enligt forskarnas analys förlängdes tiden till nästa filterbyte mest med UV-rening, cirka tretton procent, och minst med ozon – endast runt fyra procent. Med kombinationen UV och ozon blev förlängningstiden ungefär sju procent.

Inte så enkelt som förväntat: Ozonrening vann energipris

Reningsmetoderna minskar mängden fett som fastnar i kanalerna. Däremot ”förintas” inte fettet med enbart koldioxid och vätska som restprodukter, vilket ibland påstås på leverantörers hemsidor.

Testerna hos Rise visar att ozonet i stället verkar skapa en hård, hal yta på fettpartiklarna så att de inte fastnar på kanalytorna. Partiklarna samlas dock i luftfiltren.

– Även tillverkare av ozonsystem är förvånade över våra resultat och vill testa sina produkter mer i en ny studie. Jag tror absolut att det finns förbättringspotential. Exempelvis kunde det vara intressant att undersöka möjligheter till behovsstyrning, utifrån belastningen i köket, säger Svein Ruud. 

Den genomförda studien fokuserar på kök med hög fettbelastning. För skolkök och andra tillagningskök med låg fettbelastning går det bra att använda traditionell värmeåtervinning, enligt Svein Ruud. Det räcker då med mekaniska filter och luftfilter som byts ungefär två gånger per år.

Mer forskning: Effektivare värmeåtervinning ska spara energi

Det finns också andra tekniker för att minska ansamlingar av fett i imkanaler och möjliggöra värmeåtervinning. En metod är att använda bakterier som bryter ner fettpartiklar. En annan teknik kombinerar en värmepump med en självrenande värmeväxlare som gör varmvatten av värmen i frånluften. Rise har inte testat de här teknikerna i sin studie.