Logga in

”Minskar risken för inomhusregn”

Publicerad
9 jun 2020, 06:00

De prisbelönta kylbafflarna som använder hög framledningstemperatur är effektivare än förväntat. Det visar ny forskning från Chalmers tekniska högskola.

De speciella kylbafflarna, som är självreglerande och aktiva, ger bra inomhusklimat och spar energi. Det bekräftas i en doktorsavhandling från Chalmers tekniska högskola.

– De passar i de flesta kontorsfastigheter och har flera fördelar. Tack vare hög framledningstemperatur (20 °C) minskar exempelvis risken för ”inomhusregn” på grund av kondens, säger Peter Filipsson, nybliven doktor i installationsteknik på Chalmers.

”Det är alltid stor variation i hur olika människor upplever den termiska komforten. Det kan bero mer på om de står upp och arbetar eller sitter ner, än den faktiska temperaturen.”

Peter Filipsson, doktor i installationsteknik, Chalmers.

Kylsystem liknande det han analyserat har installerats i flera kontorshus under 2000-talet. Peter Filipsson har framförallt studerat systemet i Skanskas huvudkontor, Entré Lindhagen på Kungsholmen i Stockholm. Där kommer köldbäraren till bafflarna från borrhål i en systemlösning kallad Deep Green Cooling. Skanska, med dåvarande teknikchef Jonas Gräslund i spetsen, vann Stora inneklimatpriset för denna lösning 2014.

Läs mer: Skanskas gröna komfortkyla vann Stora inneklimatpriset

Här används systemet: Bara byggvarudeklarerade produkter i installationerna i Juvelen

Andra sätt att spara energi: Nytt energisystem ger mindre utsläpp och bättre arbetsmiljö

En stor skillnad mot andra system för komfortkyla är att inga elkrävande kylmaskiner behövs. Beräknad verkningsgrad, COP, är drygt 17. I traditionella system är COP ofta runt 4.

Att kylbafflarna är aktiva betyder att de är kopplade till ventilationssystemet. Självregleringen innebär att köldbärarflödet är konstant och att kyleffekten bara påverkas av inomhustemperaturen. Det ger ett robust system med få rörliga delar.

I sina studier har Peter Filipsson bland annat mätt inomhusklimatet i många punkter i huset. Mätningarna visar att systemet ger bra komfort med temperaturer på 22-23 °C. Inte ens under rekordvarma juli 2018 blev temperaturen över 25 °C.

– Sedan är det alltid stor variation i hur olika människor upplever den termiska komforten. Det kan bero mer på om de står upp och arbetar eller sitter ner, än den faktiska temperaturen, säger Peter Filipsson.

En intressant upptäckt han gjort är att det finns förbättringspotential vid dimensioneringen av kylbaffelsystemet. De nuvarande modellerna missar hur baffeln påverkar rummets värmebalans. Genom att ta hänsyn till detta går det att minska mängden kylbafflar med nästan tio procent.

– Det innebär en trevlig kostnadsbesparing, säger Peter Filipsson.

Här används frikyla: Östersjön kyler ner universitetet

De självreglerande, aktiva kylbafflarna passar bra i system med frikyla. De kan kopplas till fjärrkyla med hög temperatur, eller en fjärrkylaretur på 16 °C. Hur det fungerar studeras i ett annat doktorandprojekt som beräknas bli klart inom två år.