”Utveckla kollektivavtalen”

Publicerad 24 feb 2016, 11:27

AVTAL 16. Det var två riktigt heta frågor – avtalsrörelsen och bostadsbyggande – som dryftades i dag på ett frukostseminarium som Sveriges Byggindustrier (BI) arrangerade på Näringslivets Hus i Stockholm.
– Kollektivavtalen måste utvecklas, framhöll förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn och biträdande förhandlingschef Anita Hagelin, bägge från Installatörsföretagen, och fick medhåll från hela panelen.

Det råder arbetskraftsbrist inom installatörsbranschen, på elsidan är arbetslösheten endast 1 procent. Samtidigt är konkurrensen hård, både på VVS- och på el-sidan inom Installatörsföretagen. Utländska företag, inom och utanför EU, konkurrerar med svenska VVS- och el-företag.

Moderatorn, Ola Månsson, vd på BI, undrade hur ett industriavtal på 2,8 procent skulle slå mot Installatörsföretagens medlemmar.

– Vi brukar ju följa industrins märke, även om 2,8 procent låter väldigt högt, svarade Åsa Kjellberg Khan, som också efterfrågade mångfaldsorienterade kollektivavtal.

– Vi måste ha konkurrenskraftiga villkor i kollektivavtalet för att kunna ha kontroll över utgifterna och därmed kunna sätta rätt priser, sa Anita Hagelin. 

Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier, presenterade en ny konjunkturprognos från BI som visar att minskat bostadsbyggande kyler av den annars så heta byggkonjunkturen.

– Svensk ekonomi står på tröskeln till en högkonjunktur. En avgörande faktor för hur långvarig den kan komma att bli är utfallet i den omfattande avtalsrörelse som just nu pågår. Tillväxten är direkt avgörande för efterfrågan i byggindustrin, sa han och pekade på hur en ökande osäkerhet kring den internationella konjunkturutvecklingen, framför allt i Kina och USA, dämpar tillväxten i svensk ekonomi de kommande två åren.

Trots det är BNP-tillväxten relativt stark, men den förklaras i hög grad av den kraftiga befolkningstillväxten.

– Bostadsbyggandet har ökat kraftigt de senaste åren, men ligger ändå långt under den nivå som skulle behövas för att motsvara det politiska målet på 700 000 bostäder. Efter två års kraftig uppgång för bygginvesteringarna sker nu en nedväxling, menade Johan Deremar.