Stort sjukhusprojekt för Radiator och Miljöventilation

Publicerad 3 feb 2016, 11:12

Radiator VVS har fått VS-entreprenaden vid bygget av ett nytt operationscentrum på Sundsvalls sjukhus. Ordervärdet är cirka 25 miljoner kronor. Miljöventilation i Mellannorrland har luftbehandlingsentreprenaden, som är värd cirka 30 miljoner kronor.

Projektet består av en tillbyggnad på cirka 5 000 m² och en ombyggnad av befintliga operationslokaler på cirka 8 100 m². Totalt blir det 14 operationssalar.

Inflyttning i den första delen planeras till våren 2017 och i den andra våren 2018.

Rekab Entreprenad är generalentreprenör i partneringprojektet medan Landstinget Västernorrland är byggherre.

WSP är VVS-projektör.