Starkare konkurrenskraft ska ge fler jobb

Publicerad 23 feb 2016, 10:02

AVTAL 16. Efterfrågan på elteknik- och VVS-installationer kommer att öka. Men för att Installatörsföretagens medlemmar ska kunna tillvarata möjligheterna måste kollektivavtalen som styr branschen anpassas. Bara genom att stärka konkurrenskraften kan medlemsföretagen trygga befintliga jobb, vinna nya kunduppdrag och anställa fler. Det skriver Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef Installatörsföretagen, i en debattartikel på Arbetet Debatt.

När Installatörsföretagen nu i dagarna genom sina föreningar presenterar kraven inför förhandlingarna med Svenska Elektrikerförbundet och Byggnadsarbetareförbundet prioriterar organisationen frågor som långsiktigt ska stärka installationsbranschens förmåga att konkurrera med andra aktörer, menar Åsa Kjellberg Kahn.

Hon skriver vidare att kompetensförsörjningen är en nyckel för att stärka konkurrenskraften och bredda företagens kunnande.

”Bristen på erfarna elektriker och VVS-montörer är i dag tydlig hos företagen. Många företag tar redan ett stort ansvar genom att anställa lärlingar och stå för deras praktiska färdigutbildning.”

Hon menar också att det behövs ökad flexibilitet för att företagen ska kunna anställa fler lärlingar, erfarna montörer och elektriker liksom medarbetare utan full yrkesutbildning.

Åsa Kjellberg Kahn anser att lönebildningen ska utgå från industrins löneavtal med det så kallade märket.

Läs hela artikeln här.