”Lägre löner ger inte fler jobb”

Publicerad 23 feb 2016, 11:16

AVTAL 16. Lägre löner i centrala förhandlingar är inte en väg mot högre sysselsättning. Det är en väg mot större löneskillnader och vinnarna är de med stark ställning på arbetsmarknaden. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från LO.

Enligt LO gör rapporten upp med några av de föreställningar kring påståendet arbetslösheten beror på för höga löner. Rapporten visar att lägre löner i centrala förhandlingar inte är en väg mot högre sysselsättning. Löneutrymmet som inte tas ut i centrala förhandlingar kommer i stället att falla ut i lokala förhandlingar. Dessutom blir priset för den sysselsättning som tillfaller de svagare grupperna på arbetsmarknaden högt.

Sedan rapporten skrevs har Sveriges ställts inför stora flykting- och integrationsutmaningar. Men enligt LO ska detta inte vägas in i avtalsrörelsen som berör samtliga anställda på svensk arbetsmarknad. Lönebildningens funktion är inte att hantera flyktingströmmar och lösa integrationspolitiken.

”Att hantera integrations- och flyktingfrågor med sänkta löner är inte bara en trubbig åtgärd. Den är ineffektiv och har dramatiska åtgärder för dem som redan har det svårast på svensk arbetsmarknad. Arbetarkvinnor och ungdomar, som redan lever med små eller inga marginaler, ska inte ensamma bära de ekonomiska konsekvenserna av flyktingströmmarna genom att sänka sina redan låga löner.”

Rapporten är skriven av LO-ekonomen Mats Morin inom ramen för LO:s projekt ”Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik”. Läs rapporten ”Lön eller sysselsättning eller bådadera” här.