Flest tvister kring Byggavtalet

Publicerad 17 feb 2016, 14:07

AVTAL 16. Byggindustri och installation är den sektor på svensk arbetsmarknad där flest tvister leder till central förhandling. Och inom den sektorn är det byggavtalet som ligger i topp. Det visar en genomgång av olika kollektivavtalsområden som genomförts av Svenskt Näringsliv.

Kartläggningen visar att under en femårsperiod (2010–2014) är det Byggavtalet inom sektorn bygg och installation som är det kollektivavtal som det förhandlas mest omkring på central nivå, 1 046 förhandlingar av totalt 1 737 i hela sektor bygg och installation. Byggavtalet tecknas mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnadsarbetarförbundet.

Den sektor som uppvisar näst flest centrala förhandlingar är industri med 1 647. Den sektorn har dock tre gånger så många anställda som bygg och installation.

Granskningen visar också på helt motsatta siffror när det gäller tjänstemannasidan. Då är byggindustri och installation den sektor där det förekommer minst antal centrala förhandlingar.

I en efterföljande text till kartläggningen spekuleras kring orsakerna till att så många tvister kring Byggavtalet leder till central förhandling. En förklaring som lanseras är att anställningsformen har förändrats från objektsanställning, det vill säga att anställningen upphörde när bygget var färdigt, till tillsvidareanställning, men att byggavtalet till vissa delar har kvarlevor från tiden då byggnadsarbetare var objektsanställda. Så här skriver man bland annat: ”Objektsanställningen /…/ lever ändå kvar i Byggavtalets löneregler. Löner med rörliga inslag, ackordslöner, förhandlas för enskilda nybyggnadsprojekt. Systemet med ackordslöner innebär också att nya förhandlingar för att revidera lönerna ska ske var 12:e vecka. När löneöverenskommelser inte kan träffas leder det till tvister som förs till centrala förhandlingar. Den unika kvarlevan med täta förhandlingar om ackordslöner kan vara en förklaring till den höga frekvensen av centrala förhandlingar på Byggavtalets område.”

Läs hela Svenskt Näringslivs kartläggning här.