Byggnads kräver ettårigt avtal

Publicerad 23 feb 2016, 14:42

AVTAL 16. Byggnadsarbetareförbundets kravlista på VVS-området, som i dag överlämnades till motparten Installatörsföretagen, omfattar ett 20-tal punkter. Allt från lönehöjningar på minst 800 kronor eller 3,2 procent till jämställdhet och hälsoundersökningar.

Utgångspunkten i Byggnads yrkanden är att avtalsperioden ska vara 12 månader. I likhet med byggsidan kräver man att lägstalönerna höjs med minst 800 kronor och 3,2 procent på löner över 25 000 kronor per månad. Bakgrunden till lönekravet är att Byggnads menar att man genom att öka lönerna något mer än vanligt bidrar till att uppnå Riksbankens inflationsmål på 2 procent.

Byggnads skriver också i sitt yrkande att företagens vinster under lång har ökat på bekostnad av löneandelen. Man fastslår också att ”lönerna för ledande chefer når helt orimliga nivåer” och att löntagarna måste få en större del av kakan.

Andra krav är att arbetstidsförkortningen utökas till 40 timmar, att semesterperioden för kylmontörer jämställs med VVS-montörernas och att extra avsättningar till tjänstepensionen ska göras.

Läs mer om Byggnads avtalsyrkanden här.