Edekyl konverterar 34 villor

Publicerad 26 jan 2016, 14:46

Edekyl & Värme i Västerås, som ingår i Tesab-kedjan, har fått i uppdrag av samfälligheten Aspen i Västerås att koppla bort en central fjärrvärmeanläggning som tidigare betjänat samfälligheten. Företaget ska i stället installera luft/vattenvärmepumpar i 34 av samfällighetens 38 villor.

Uppdraget startade i september 2015 och beräknas vara klart under januari. Projektet omsätter cirka 4 miljoner kronor och sysselsätter fem tekniker. 

Området byggdes 1966 och stora delar av energisystemet var i behov av renovering. När samfälligheten ställde renoveringskostnaderna för fjärrvärmeanläggningen mot att installera luft/vattenvärmepumpar föll valet på värmepumpar.

Energikostnaden per fastighet och år har i genomsnitt legat på 28 000 kronor. Med värmepumplösningen beräknar man att sänka årskostnaden till 10 000 kronor vilket ger en payoff-tid på sex år.