Logga in

Stöd till energisparande i små och medelstora företag

Publicerad
3 dec 2015, 09:43

Att minska energianvändningen i företaget kräver både kunskap och engagemang. Med stöd från EU satsar Energimyndigheten, de regionala energikontoren och länsstyrelserna nu på att bygga upp kompetens för energieffektivisering i företagen, enligt ett pressmeddelande.

– Det handlar om att minska de hinder som företagen upplever finns kring energieffektivisering. Därför behövs ökad kompetens i företagen, hjälp att kartlägga energianvändningen samt nätverk där företagen kan få stöttning i att jobba systematiskt och strukturerat med energifrågan, säger Anita Aspegren, avdelningschef på Energimyndigheten, i pressmeddelandet.

Satsningen görs i samarbete med de regionala energikontoren och länsstyrelserna, som ska stötta och hjälpa företag att komma i gång eller ta energiarbetet vidare.

– Att vi har energikontoren och länsstyrelserna med i de här projekten är en nyckel till att nå målet om minskad energianvändning i de små och medelstora företagen, säger Anita Aspegren.

De företag som vill göra en energikartläggning kan söka bidrag hos Energimyndigheten. Även bidrag för fördjupande studier inför en energieffektiv investering kan sökas.

En annan del i satsningen är de nätverk som startas upp ute i landets alla regioner. I nätverken kan små och medelstora företag med en energianvändning på över 2 gigawattimmar (GWh) delta och få mer kunskap om energieffektivisering och hur man startar ett systematiskt arbete med energifrågan. Inspirationen till de nya nätverken kommer bland annat från Tyskland, där man drivit liknande nätverk.

Satsningen pågår fram till 2020 och görs inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik. Fokus ska ligga på att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer. Den svenska regeringen finansierar med 40 miljoner kronor per år och Energimyndigheten ska utöver det ansöka om ytterligare 40 miljoner kronor per år från EU.