Logga in

Rejlers energisparar åt Mariestad

Publicerad
12 nov 2015, 10:51

Rejlers Energiprojekt ska genomföra de två första projekten för energieffektivisering i Mariestads kommun. Uppdraget omfattar byte av ventilationssystem, uppgradering av styrsystem, byte av fönster, tilläggsisolering och energioptimering. Ordervärdet är 12 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande. 

Syftet med projekten, som drivs i totalentreprenadform, är att effektivisera energianvändningen i skolor och andra lokaler. Arbetet beräknas bli klart under 2016. Projekten är en fortsättning på det energiinventeringsarbete med analys och åtgärdspaket som Rejlers Energiprojekt utfört på kommunens fastigheter.

– Vi har i ett tidigare skede inventerat, analyserat och tagit fram konkreta åtgärdsförslag för energieffektivisering i kommunens lokaler. Det är därför väldigt roligt att vi nu fått förtroendet att förverkliga dessa åtgärder i en totalentreprenad och därmed se hur praktiken möter teorin, säger Per Sjöbom, projektchef på Rejlers, i pressmeddelandet.