Byggindikatorn fortsätter uppåt

Publicerad 22 dec 2015, 08:51

Konjunkturinstitutets (KI) barometerindikator, som sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin, steg 3,4 enheter till 110,1 från november till december. Nivån visar på en mycket starkare ekonomisk tillväxt än normalt, uppger KI. 

Inom näringslivet steg konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri och detaljhandel medan privata tjänstenäringars konfidensindikator var oförändrad. Indikatorn för bygg steg 0,6 enheter till 113,1. Det är fjärde månaden i rad som indikatorn överstiger 110, vilket signalerar ett betydligt starkare läge än normalt. Det är den högsta sedan strax före finanskrisen 2008/2009.

En relativt hög andel av byggföretagen anger att orderstockarna vuxit de senaste tre månaderna och man är relativt nöjd med storleken på innevarande orderstockar, uppger KI. Även byggandet uppges ha ökat i hög omfattning. Ungefär en femtedel av byggföretagen uppger också att de har höjt anbudspriserna de senaste tre månaderna, vilket är en relativt hög andel.

Andelen byggföretag som anger att brist på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande ligger kvar runt 60 procent, vilket är betydligt högre än det historiska genomsnittet. Samtidigt är andelen företag som uppger att man ökat antalet anställda de senaste månaderna också betydligt högre än normalt.

Men förväntningarna på den närmaste framtiden är höga enligt KI. Man betecknar byggföretagen som fortsatt mycket optimistiska om utvecklingen de närmaste tre månaderna avseende orderstockar, byggandet, antalet anställda men också när det gäller möjligheten att höja anbudspriserna.

Hushållen är dock mer pessimistiska än normalt om ekonomin. Den indikatorn och ligger fortfarande under det historiska genomsnittet, även om indikatorn har stigit något.

Mest optimism finns inom tillverkningsindustrin. Här steg barometerindikatorn med hela 6,2 enheter sedan november.

 Läs hela rapporten här.