2016 blir ett bra byggår bedömer BI

Publicerad 16 dec 2015, 13:18

Bostadsbyggandet når i år upp till närmare 50 000 lägenheter, men nästa år minskar produktionen med några tusen. Totalt sett blir det ändå en god byggkonjunktur 2016. Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI).

Den just nu starka allmänna konjunkturutvecklingen bidrar till en stabil byggkonjunktur under 2016. En dämpning av bostadsproduktionen är att vänta nästa år, men både lokal- och anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal och sammantaget blir 2016 ett bra byggår, konstaterar BI.

Investeringarna i bostäder ökar i år med 17 procent och 2016 med 6 procent jämfört med 2014. För lokaler är ökningen 5 procent 2015 och 2 procent nästa år. Anläggningsinvesteringarna ökar med 9 procent i år och med 1 procent 2016. Sammantaget innebär det att ökningen för bygginvesteringarna blir 15 procent 2015 och 9 procent nästa år.

Nybyggandet av flerbostadshus driver investeringarna.

– Skattehöjningar, stigande bolåneräntor och diskussionerna om amorteringskrav och andra åtgärder som försvårar bostadsfinansieringen är inga gynnsamma faktorer för det marknadsstyrda bostadsbyggandet. Vi har även en stor avtalsrörelse nästa år och det är viktigt att de kommande avtalen är modernt utformade för att kunna möta en allt mer komplex omvärld, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI i ett pressmeddelande.

En sammanställning av bygginvesteringarna i de nordiska länderna visar att utvecklingen är ganska splittrad. Sett till hela perioden 2014–2016 får Island och Sverige den bästa utvecklingen med 31 procent respektive 13 procent. För Norge blir uppgången 8 procent. Däremot går det trögt i Finland och Danmark, de bägge ländernas investeringsvolym står i det närmaste still under prognosperioden. 

Läs hela rapporten>>