Logga in

Ventilation och städning bristfällig i många skolor

Publicerad
4 nov 2015, 14:47

I dag kom rapporten från Folkhälsomyndigheten om ventilation, städning och egenkontroll, som VVS-Forum berörde i Tema Innemiljö i oktober. Den bekräftar uppgifterna att det finns uppenbara brister i ventilation och egenkontroll i många skolor, 15 procent har en luftkvalitet med negativ påverkan på elevernas hälsa och 20 procent är dåligt städade.  

Folkhälsomyndigheten har under 2014–2015 genomfört ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan. Syftet med projektet var att miljöbalkens krav skulle uppfyllas vilket nu har visat sig inte vara fallet i många skolor.

Projektet omfattade grundskolor och gymnasieskolor. 207 kommuner har inspekterat och rapporterat in resultat från 2 728 skolor, drygt 40 procent av landets skolor.