Logga in

Kommunerna klarar inte skolventilationen

Publicerad
3 okt 2019, 09:22

Sju av tio kommuner bryter mot lagen kring skolventilationen. Det framkommer i en ny rapport från Svensk Ventilation.

Sju av tio kommuner genomför inte obligatorisk ventilationskontroll i samtliga skolor som lagstiftningen föreskriver. Det är fler som felar än 2014 då sex av tio kommuner levde upp till lagen.

Kontrollantens ojämna kamp

Dessa resultat presenteras i rapporten ”I klassrummet står luften still” från Svensk Ventilation. I rapporten har ansvariga tjänstemän i landets kommuner gett sin bild av hur tillsynen fungerar och kan förbättras.Britta Permats

– Vi fick signaler redan för fem år sedan om brister i den grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften i Sveriges skolor. Tyvärr har utvecklingen sedan dess gått åt fel håll. Risken är stor att allt fler elever och skolpersonal får leva med allvarliga konsekvenser av dålig inomhusluft, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Rapporten bygger på en undersökning där ansvariga för tillsyn i kommunerna har fått svara på en webbenkät om arbetet med obligatorisk ventilationskontroll.

Energideklarationerna missar målen

Undersökningen visar också att en femtedel av kommunerna saknar rutiner för uppföljning. Det är lika illa som för fem år sedan trots att många kommuner då förpliktade sig att ta fram rutiner.

– Det är anmärkningsvärt att utvecklingen tillåts fortgå och i vissa delar även försämras. De satsningar som har gjorts verkar inte ha haft positiv inverkan på kommunernas arbete med tillsynen. För att kommunerna ska kunna förbättra sitt arbete krävs att regeringen på allvar prioriterar frågan och genomför reformer som tydligt förenklar och förbättrar kommunernas möjligheter att utöva tillsyn, säger Britta Permats.

VVS-skador från produktion kostar miljarder – orsakerna kända

Svensk Ventilation har tre förslag på åtgärder för att komma till rätta med problemen:

  • Ta hänsyn till verksamheten i ventilationskontrollen.
  • Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK införs.
  • Möjligheten att ta ut en avgift för handläggning av OVK-ärenden införs.

Enligt Svensk Ventilation har dessa förslag starkt stöd hos de kommunala tjänstemän som svarat på enkätundersökningen.

Ladda ned rapporten här.