Logga in

Bostadsbolaget struntade i radonproblem

Publicerad
21 apr 2020, 10:26

I några lägenheter var radonhalten närmare 7 000 bequerel per kubikmeter. Trots det ignorerade bostadsbolaget och kommunen problemen i över 20 år. Det visar en granskning gjord av SVT Nyheter och Hem & Hyra.

Det kommunala bostadsbolaget Nykvarnsbostäder har känt till att radonhalterna på Åshöjdsvägen i Nykvarn legat långt över gällande gränsvärden. Det visar radonprotokoll från 1991, 1995 och 2009, med det mest extrema värdet 6 700 bequerel per kubikmeter.

Höga halter radon i nybyggda bostäder

Källan är markradon men Nykvarnsbostäder har varken upplyst hyresgästerna eller gjort mycket för att åtgärda bristerna. Och kommunen har inte heller utövat tillsyn när det gäller bostadsbolaget och radon, enligt granskningen.

Trots att bostadsbolaget känt till problemen sedan länge är det först nu de börjat åtgärda problemen. Efter granskningen har Nykvarnsbostäder gjort åtgärder genom att täta mot grunden i marklägenheter. Dessutom pågår långtidsmätningar för att se om åtgärderna ger resultat.

”Radon en viktig fråga för regeringen”

Gasen radon är radioaktiv och cancerogen gas, gällande gränsvärde inomhus är 200 becquerel per kubikmeter.