Logga in

Hon ska utreda klimatanpassning av byggnader

Publicerad
12 nov 2015, 12:47

Eva Eriksson, tidigare landshövding i Värmlands län och vice ordförande för Folkpartiet, ska leda utredningen om hur bebyggd miljö och markanvändning kan anpassas till ett förändrat klimat. Hon ska bland annat se över om nuvarande lagstiftning behöver ändras för att tydliggöra ansvar och finansiering av klimatanpassningen. 

Arbetet med klimatanpassning berör ett stort antal aktörer inom både offentlig och privat sektor. Många aktörer har lyft fram att det måste vara tydligt vem som ansvarar för att anpassningsåtgärder vidtas och hur de ska finansieras. Det gäller i synnerhet mer kostsamma åtgärder som rör befintlig bebyggelse och infrastruktur. Så länge detta inte är tydligt avvaktar många aktörer med att vidta åtgärder.

– Vi måste ställa om samhället till ett förändrat klimat. Det är viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig och relevant, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), i ett pressmeddelande.

I Sverige förväntas ett varmare och blötare klimat. Enligt SMHI kan nederbördsmängden komma att öka med mellan 30–40 procent under det närmaste seklet. Skyfall och kraftiga regn förväntas öka i intensitet, vilket kan ge ökade problem med översvämningar samt ras och skred.

Utredningen ska analysera om det behövs ändringar i lagstiftningen så att planeringsprocesser och regelverk överensstämmer. Vid behov ska också förslag om förtydligad ansvarsfördelning kring genomförandet av klimatanpassningsåtgärder tas fram.

Utredaren ska också undersöka om det finns behov av justeringar i kommunernas möjlighet till kostnadstäckning. I vissa fall kan det finnas skäl för staten att delfinansiera åtgärder, och utredningen ska svara på hur sådana åtgärder i så fall ska utformas.

Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Rekommenderade artiklar

Gröna miljarder till renovering av flerbostadshus

Slopat bygglov för solceller och solfångare

Energiministern sparkar på EU-kommissionen

Energiminister Ibrahim Baylan (S) efterlyser mer fart på ekodesignarbetet inom EU. I ett vasst formulerat brev till EU-kommissionen uttrycker han sin oro över att arbetet har avstannat.

Stopplagen föreslås ses över

Stopplagen, som förbjuder kommuner att ställa hårdare krav på exempelvis byggnaders energianvändning, ska ses över. Det föreslår Miljömålsberedningens slutbetänkande som överlämnades i går till miljöminister Karolina Skog (MP).

Tilläggsbudget – nödutgång för ROT-avdrag

De omdiskuterade frågorna om beskattning av större solcellsanläggningar och om sänkning av ROT-avdraget finns med i regeringens budget, som riksdagen ska ta ställning till i december. Förslagen på att lyfta ur ROT-avdraget ur budgeten, tror inte energiministern på. – Men en regering kan göra tilläggsbudgetar för att möta plötsliga händelser, säger energiminister Ibrahim Baylan (S) i en intervju med VVS-Forum.

Miljardsatsning på solenergi

Skarp kritik mot Boverkets förslag för NNE-hus

En överväldigande majoritet, 22 av 28 branschnära remissinstanser, är kritiska mot Boverkets rapport om en svensk tillämpning av energikrav för nära-nollenergihus (NNE-byggnader). Det visar VVS-Forums kartläggning av remissvaren till Miljö- och energidepartementet.

Toppforskare ska visa vägen mot grönt samhälle

Regeringen har tillsatt ett vetenskapligt råd för hållbar utveckling. Toppforskarna i rådet ska hjälpa ministrarna att ställa om till ett grönt hållbart samhälle. 

Installationer avgörande för NNE-hus

”EU har fel om IMD”

EU-kommissionen krav på Sverige att införa individuell mätning och debitering av värme och varmvatten är felaktigt. Det menar Fastighetsägarna, organisation för de privata fastighetsägarna, i ett pressmeddelande.