Asbest påträffat i fjärrvärmebränsle

Publicerad 20 nov 2015, 14:00

Asbest har påträffats i bränsleleveranserna till Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Leveranser av avfallsbränslen från flera återvinningsleverantörer har därför stoppats.

Redan i somras upptäckte Söderenergi, som äger Igelstaverket, spår av asbest vid ett stickprov. Därefter utökades kontrollerna och fler asbestfynd gjordes då. Det är i två typer av återvunnet material som asbest påträffats i, returflis och bränslekross. Det är material som kommer från bland annat byggarbetsplatser.

Om bränslen med asbest har eldats på Igelstaverket är oklart. Söderenergis analyser visar dock att ingen asbest påträffats i kvarvarande askor.

Jan Steinle, bränslechef på Söderenergi, vill inte uppge hur många leverantörer som stoppats, men säger till VVS-Forum att det är ett ”mindre antal”. Totalt har Söderenergi mellan 30 och 40 leverantörer av bränsle, men det är bland leverantörerna av avfallsbränslen som asbest påträffats.

– Leverantörerna är stoppade tills de kan visa att bränslet är asbestfritt. Vi förväntar oss att alla leverantörer genomför sina egenkontroller och att vi får ett asbestfritt bränsle, tillägger Jan Steinle.

Söderenergi har meddelat alla sina leverantörer att man ser med största allvar på det inträffade.

På Arbetsmiljöverket (AV) som utfärdar regler för hantering av asbest har man ingen uppfattning om vad som inträffar om man eldar material med asbest på Igelstaverket. Gabriela Balodis som är asbestexpert på AV menar att det är mycket som påverkar, till exempel panntemperatur, rening av rökgaser och så vidare.

– Men asbest ska överhuvudtaget inte hamna på värmeverket utan den ska deponeras, säger hon till VVS-Forum.

Gabriela Balodis understryker också vikten av att både leverantörer av bränslen och personalen på värmeverket hanterar materialet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Söderenergi förser bostäder och industrier i Södertälje, Huddinge, Botkyrka och Salem med värme.