NCC lämnade flest anbud

Publicerad 21 okt 2015, 11:43

NCC Construction Sverige lämnade flest anbud i annonserade offentliga upphandlingar 2014. Det framgår av färsk statistik som redovisas av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. De tio företag som lämnade flest anbud var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. På tionde plats kommer Bravida.

Övriga företag bland de tio är i rangordning: WSP Sverige, Peab Anläggning, Skanska Sverige, Svevia, ÅF-Infrastructure, Tyréns, Ramböll Sverige och Peab Sverige.

80 procent av företagen som lämnade anbud i annonserade offentliga upphandlingar hade dock färre än 50 anställda. Endast fyra procent var företag med fler än 250 anställda. Ser man istället till antalet lämnade anbud stod småföretagen för 41 procent av anbuden och de stora företagen för 40 procent. Småföretagen vinner en lika stor andel, 41 procent, medan de stora företagens andel av de vunna kontrakten var marginellt lägre, 38 procent.

– Det är roligt att konstatera att små företag lämnar anbud och också vinner upphandlingar när kommuner, landsting och staten köper varor och tjänster, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

År 2014 gjordes totalt 18 407 annonserade upphandlingar i Sverige, vilket är en minskning med sju procent. Orsaken är att direktupphandlingsgränsen nästan fördubblades under året till dagens 505 800 kronor, vilket har gjort att färre upphandlingar behöver annonseras.

Av rapporten framgår bland annat att andelen upphandlingar som omfattas av EU-direktiv har ökat de senaste fem åren och utgjorde 36 procent av alla annonserade upphandlingar 2014.

Lägsta pris vanligast

Den vanligaste tilldelningsgrunden är ”lägsta pris”. Andelen upphandlingar med ”lägsta pris” har ökat sedan 2009.

Åtta procent av upphandlingarna blir överprövade. Vanligast är överprövningar inom sektorerna kontorsmaskiner och datautrustning, tätt följt av medicinsk utrustning och läkemedel. Överprövningar är dubbelt så vanliga bland de upphandlingarna som är styrda av EU-direktiv jämfört med de som inte är direktivstyrda.

Läs hela rapporten>>