Logga in

Nu är jordens budget slut

Publicerad
13 aug 2015, 10:07

Den 13 augusti var det Overshoot Day, som i år infaller tidigare än någonsin. På knappt åtta månader har mänskligheten gjort av med hela årets ekologiska budget. Resten av tiden lever vi av lånat kapital. Det menar Världsnaturfonden (WWF) i ett pressmeddelande.

Den största boven är koldioxidutsläppen, som står för drygt hälften av det ekologiska fotavtrycket. Pressen på jordens resurser ökar stadigt. I dagens läge skulle krävas det minst 1,5 planeter för att återskapa resurserna. Växande befolkning, fördubblade koldioxidutsläpp från fossila bränslen sedan 1970 och ökad materiell konsumtion är några av orsakerna.

Tidpunkten för Overshoot Day har flyttats från oktober till augusti på bara femton år. Några tecken på att våra ekosystem belastas allt hårdare är avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och koldioxidlagring i atmosfären, vilket ökar sannolikheten för skenande klimatförändringar.

– Men det finns tecken på trendbrott. Det handlar om investeringar i förnybar energi och städer och företag som går före i klimatkampen och satsar på energieffektivisering, förnybar elproduktion, hållbara transporter och klimatsmart mat. Politiker, företag och finansaktörer måste dock göra mycket större åtaganden för att slå vakt om den framtida välfärden, inte minst inför klimattoppmötet i Paris om tre månader, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF, i pressmeddelandet.

I Sverige lever vi som om vi hade 3,7 planeter till vårt förfogande. Enligt WWFs Earth Hour barometer (mars 2015) uppger 35 procent av de intervjuade att de har en ökad oro för klimatet och 57 procent visar lika stor oro som i WWF:s tidigare Earth Hour-undersökningar. 8 av 10 svenskar vill att politiker och beslutsfattare ska göra mer för att begränsa klimatförändringarna. 9 av 10 svenskar vill också att politikerna satsar på hållbara städer.