Imtech Nordic till salu

Publicerad 12 aug 2015, 14:41

Imtechs nederländska moderbolag meddelar i dag att man förbereder en försäljning av koncernens divisioner, däribland Imtech Nordic med verksamheten i Sverige, Norge och Finland.
– Vi ser mycket positivt på de kommande dagarna. Det pågår nu förhandlingar med nya ägarkonstellationer, som det finns ett stort intresse hos då vi är det lönsammaste bolaget i koncernen, säger Thomas Rebermark, informations- och marknadschef på Imtech Nordic.

Imtechs moderbolag försöker nu via sina två förvaltare hitta nya ägare till hela koncernen eller delar av den. Undantagna är det tyska bolaget som ansökt om konkurs och moderbolaget som ställt in betalningarna.

Thomas Rebermark påpekar att dagens pressmeddelande från moderbolaget i dagsläget inte har någon effekt på verksamheten i Imtech Nordic.

– Vi är liksom tidigare en självförsörjande enhet i Norden, som driver vår egen affär och håller i vår egen kassa.