Solceller klarar svensk vinter

Publicerad 4 jun 2015, 10:35

Solceller klarar svenskt klimat bra. I ett test som Energimyndigheten gjort klarade alla solcellsmoduler av ett intensivt snö- och istest i en klimatkammare.

Energimyndigheten har testat nio solcellsmoduler och lika många växelriktare. Solcellsmodulerna fortsätter att prestera bra även efter att de utsatts för påskyndat åldrande genom kraftiga variationer i temperatur och luftfuktighet. För att se hur bra solcellsmodulerna verkligen klarar den svenska vintern har de även utsatts för ett intensivt snö- och istest i en klimatkammare. Snö fick omväxlande smälta och frysa, vilket alla moduler klarade av.

Resultaten visar också att solcellsmodulerna och växelriktarna generellt ger något lägre effekt och verkningsgrad än vad tillverkarna själva anger, men att skillnaderna är små. Växelriktaren påverkar bland annat hur mycket el villaägaren kan få ut av sin anläggning.

I dag kostar en solcellsanläggning för villa bara en fjärdedel så mycket som för fem år sedan. Det visar statistik som Energimyndigheten och Uppsala universitet har tagit fram. Dessutom kan mikroproducenter av förnybar el sedan årsskiftet få en skattereduktion på den överskottsel som de säljer vidare på elnätet. Vid installation kan solcellsägaren även ansöka om solcellstöd eller ROT-avdrag.