Logga in

EU finansierar energiprojekt i Norrland

Publicerad
20 dec 2016, 11:53

Klimatsmart teknik för kallt klimat ska demonstreras i Norrland. Vilhelmina är platsen för det första delprojektet.

EU:s regionala strukturfond i övre Norrland har beslutat bidra med 7,9 miljoner kronor för Ecoclimes dotterföretag Evertechs genomförande av ett demoprojekt (Ecofast) av ny klimatsmart energiteknologi, uppger Evertech i ett pressmeddelande. I projektet ska digitaliserade fastighetssystem utvecklas, installeras och demonstreras. De ska integreras med Evertechs nya energiteknologier för lagring av förnyelsebar och återvunnen energi, främst avsedda för fastigheter i kallt klimat.

Fastigheter i kallt klimat bedöms omfatta en marknad på mer än 800 miljoner människor på norra halvklotet. Dessa använder i dag 4 500 TWh fossil och kolbaserad energi. Klimatsmart teknologi, baserade på ny förnybar och återvinningsbar vatten-, sol- och geoenergi bedöms enligt Evertech reducera utsläppen av växthusgaser mer än 70 procent i äldre fastigheter, eller drygt 2,2 miljarder ton CO2.

Det första delprojektet med demonstrations- och testinstallationer kommer att anläggas vid Folkets Hus i Vilhelmina, vars fastighet om 7 500 m² blir ett energilaboratorium för tester av nya energieffektiviseringslösningar.

– Med detta beslut av EU:s regionala strukturfond läggs grunden för den testverksamhet som planeras i övre Norrlands kalla klimat. En testverksamhet som ska öka takten i den industrialisering av klimatsmarta teknologier som inletts av Evertech. Främst för att sprida kunskap och information om möjligheterna att använda nya produkter i klimatsmarta cirkulära energisystem för fastigheter och industriprocesser, säger Evertechs vd, Lennart Olofsson, i pressmeddelandet.

Den totala projektbudgeten för satsningen som kommer att pågå i tre år är 15,9 miljoner kronor, varav medverkande företag svarar för 50 procent av medfinansieringen.