Logga in

Ungas jobb stridsfråga

Publicerad
15 apr 2015, 08:00

VÅRBUDGETEN. Fler unga ska in på arbetsmarknaden genom traineeplatser och utbildningskontrakt, enligt vårbudgeten, där regeringen tar bort den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomsjobb.

Både den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomsjobb och ROT- och RUT-avdragen, där sänkningen av ROT-avdraget kommer i höstbudgeten, har blivit för dyra, menar regeringen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar i dag regeringens vårbudget, som fått en större dignitet än vad vårbudgetar brukar ha. Detta på grund av att höstbudgeten röstades ner av riksdagen. Vårbudgeten innehåller reformer på sammanlagt 8 miljarder kronor som träder i kraft redan 2015.

Många bedömare anser att den rödgröna budgeten är mer ideologisk än brukligt.

– Att ge de ensamstående morsorna stöd är viktigare än att ge RUT-avdrag åt de som får poolen städad, sa Jonas Sjöstedt (V) i en duell med folkpartiledaren Jan Björklund i SVT:s morgonsoffa.

– Den rödgröna regeringens budget är en veritabel skattechock på ungefär 35 miljarder kronor, kontrade Jan Björklund.

I budgetpropositionen står följande:

”Sverige står inför flera betydande samhällsutmaningar. 400 000 människor är arbetslösa, kunskapsresultaten i skolan har försämrats snabbt, Sverige är på väg att missa 14 av riksdagens 16 miljömål och resurserna till välfärden behöver stärkas. Samtidigt som dessa utmaningar måste adresseras krävs också att regeringen kopplar ett fast grepp om de offentliga finanserna. Underskotten ska krympas steg för steg. Regeringens samlade bedömning är därför att de reformer som föreslås i vårändringsbudgeten för 2015 måste vara finansierade fullt ut. Detta gör vissa inkomstförstärkningar nödvändiga, däribland ett stegvis slopande av nedsättningen av socialavgifter för unga.”

Här är ett urval av de förändringar som regeringen föreslår:

  • Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga slopas i två steg.
  • 380 miljoner kronor satsas på traineejobb och utbildningskontrakt (inga ungdomar mellan 20–24 år ska behöva vara arbetslösa i mer än 90 dagar).
  • 150 miljoner kronor extra till solcellsstödet, men samtidigt höjs skatten på stora solpanelsanläggningar.
  • Regeringen satsar drygt 1 miljard kronor på skolrenoveringar mellan 2015–2018. Något som bland annat välkomnas av Svensk Ventilation.
  • Lokala klimatprojekt får närmare 2 miljarder kronor mellan 2015–2018.

Regeringen återkommer i höstbudgeten med förslag på upprustning och energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet, framför allt miljonprogrammets flerbostadshus. Nyligen aviserade regeringen en stimulans på 3,2 miljarder per år till byggandet av små, energieffektiva hyresrätter som inte heller ingår i den budget som presenterades i dag utan också kommer att läggas in i 2016 års budget. 

Efter att vårbudgeten lämnats till riksdagen kan ledamöterna lämna följdmotioner inom två veckor. Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som ingår i vårpropositionen bereds av finansutskottet. Förslaget till ändringsbudget, inklusive såväl ändrade anslagsramar, inkomstberäkningar som eventuella lagförslag bereds i finansutskottet.

Riksdagen fattar sedan beslut under juni.

Läs hela vårbudgeten här.