Logga in

Det här blir lägstalönen för utstationerade

Publicerad
21 feb 2017, 10:42

Åsikterna går isär om att regeringen vill skrota lex Laval, men på byggområdet har parterna enats om hur regeringsförslaget ska omsättas i en timlön för EU-medborgare som jobbar i Sverige.

Sveriges byggindustrier (BI) är försiktigt positiva till regeringsförslaget.

Mats Åkerlind, Sveriges Byggindustrier

I tidningen Byggindustrin säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på BI, att förutsättningarna ändrats och att arbetsgivarna därför är mer positiva.

Enligt Byggnads och BI:s tolkning av byggavtalet är lägstalön 162,50 kronor i timmen för yrkesarbetare.

 

 

Läs mer om regeringens förslag på att riva upp lex Laval.

Fackförbundet Byggnads är positivt till förslaget:

Johan Lindholm, Byggnads

– Äntligen har den svenska modellen fått något av en revansch, men det finns mer kvar att göra, säger Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads, i ett pressmeddelande.

Byggnads menar att då Sverige gick med i EU lovades den svenska fackföreningsrörelsen att den svenska modellen skulle lämnas orörd, men så blev det inte. Facket fråntogs sina verktyg och utländska byggnadsarbetare som kommer hit för att jobba på svenska byggen blir i dag ofta utnyttjade.

– Jag är glad för att vi nu kommer att kunna kräva kollektivavtal för utländsk arbetskraft. Det är bara så vi kan se till att alla få sjyssta villkor ute på våra byggen, och det är så våra medlemmar vill ha det, säger Johan Lindholm.

Svenskt Näringsliv ser däremot propositionen som ett protektionistiskt förslag som försvårar för utländska företag att göra affärer när fackens makt ökar.

Nicklas Beckman, Svenskt Näringsliv

 

Organisationens arbetsrättsjurist Nicklas Beckman befarar att företag som följer kollektivavtal riskerar att utsättas för stridsåtgärder. Han ser det som ett stort bekymmer för byggbranschen.

– Särskilt i byggbranschen är utstationering vanligt och arbetskraftsbristen är också stor där. Om vi ska kunna komma till rätta med bostadsbristen är det direkt kontraproduktivt att genomföra de här ändringarna. Det leder bara till att de bostäder som byggs blir färre och dyrare. Läget är redan ansträngt och Sverige har inte råd med sådana här omotiverade och utestängande regler, säger Niklas Beckman, enligt Svensk Näringslivs sajt.

Läs mer: Regeringens proposition (länk till regeringen.se).