Logga in

”Sänkt ROT-avdrag drabbar radonsanering”

Publicerad
1 apr 2015, 13:32

– Det dör 500 människor varje år på grund av radon i bostäder. Bostadsministern har tidigare hänvisat till ROT-avdraget när man tog bort radonbidraget. Men nu sänker man ROT-avdraget och därmed kommer färre bostadsägare radonsanera sina hus, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Britta Permats hade tänkt ställa frågan direkt till bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) på frukostseminariet i dag om framtidens bostadsbyggande som arrangerades av Sveriges Byggindustrier (BI) i Näringslivets Hus i Stockholm. Men det blev aldrig något tillfälle för auditoriet att ställa frågor. Bostadsministern hade bråttom till regeringens sammanträde, som var tidigarelagt på grund av påsk.

I höstbudgeten trappade den rödgröna regeringen ner bidraget för åtgärder mot radon för att helt avskaffa bidraget 2017.

Svensk Ventilation är mycket kritisk mot minskade informationsinsatser och avskaffade bidrag för åtgärder mot den hälsofarliga gasen radon i bostäder. Radon kan avges från byggmaterialet blå lättbetong och från marken.

– Höga nivåer av radon i bostäder är tyvärr ett vanligt och kostsamt problem för bostadsägare i Sverige. Tack vare bidraget för åtgärder mot radon, som har funnits i närmare tjugo år, har många ändå haft möjlighet att sänka halterna. Men 180 000 småhus väntas fortfarande inte vara radonsanerade 2020 med dagens takt. Att nu ROT-bidraget försämras kommer troligen innebära att ännu färre bostadsägare radonsanerar sina hus, när fler behöver göra det, säger Britta Permats.

I Sverige finns det drygt 300 000 bostäder med radonhalter som överstiger 200 Bq/m3.

Radon i bostäder bedöms orsaka cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 bland personer som aldrig varit rökare.

Vid årsskiftet planerar regeringen att minska ROT-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Reformen väntas dra in 5,7 miljarder om året och pengarna ska bland annat gå till byggandet av nya hyresrätter. Enligt regeringen har ROT-avdraget blivit för dyrt och kostade omkring 17 miljarder kronor i fjol.

Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier (BI), är säker på att vita jobb blir svarta i och med sänkningen av ROT-avdraget.

– Jag är rädd för att vi får in oseriösa aktörer på ROT-jobben och att alla små hantverkare som lever på ROT-jobb i dag drabbas, säger han.

– Det finns 55 000 ensamföretagare i byggbranschen. Man kan fråga sig om de kommer att fortsätta att jobba vitt, säger han och påpekar att de personalliggare som införs från årsskiftet inte omfattar mindre projekt.