Logga in

”Bättre lag behövs för bättre luft”

Publicerad
27 feb 2018, 13:17

Den tekniska utvecklingen har gått kraftigt framåt, och lagstiftningen för OVK behöver moderniseras, skriver Britta Permats, vd på Svensk Ventilation, Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet och Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen i en debattartikel i tidningen Altinget.

Debattörerna uppmanar bostadsminister Peter Eriksson (MP) till att modernisera lagstiftningen om den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen

”Vi uppmanar bostadsminister Peter Eriksson att nu ta krafttag för att stävja en ohållbar situation.”

Ola Månsson, Installatörsföretagen, Britta Permats, Svensk Ventilation och Maritha Sedvallsson, Astma- och Allergiförbundet.

”Den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) ska säkerställa ett gott inomhusklimat i bostäder och lokaler, men fungerar inte som avsett. Vi uppmanar bostadsminister Peter Eriksson att nu ta krafttag för att stävja en ohållbar situation. Ett första steg är att modernisera lagstiftningen”, skriver de.

Läs mer: Kontrollantens ojämna kamp

En godkänd OVK behöver inte betyda att ventilationen är bra, konstaterar Britta Permat i VVS-Forums granskning av systemet i senaste numret (VVS-Forum nr 2/2018). För trots genomförda kontroller tvingas människor leva i hälsofarlig innemiljö.

Lagen om obligatorisk ventilationskontroll har funnits i Sverige sedan 1991 och syftet med kontrollen är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar. Trots lagens intentioner har tillsynen av lokaler och flerbostadshus under många år varit bristfällig.

De flesta bostäder i Sverige har dålig luft. 60 procent av alla lägenheter och 80 procent av alla villor uppfyllde inte de svenska kraven för luftomsättning. Det visar världens största studie kring hur inomhusklimatet påverkar barns hälsa, den så kallade Värmlandsstudien från år 2000, Dampness in Buildings and Health.

Samma studie visar att omkring 700 nya fall av barnastma årligen orsakas av brister i inomhusmiljön. Över en miljon svenskar lider av sjukdomssymptom som de anser beror på en undermålig inomhusmiljö.

Läs mer:http://www.vvsforum.se/nyheter/2018/februari/underkand-ovk-hos-over-halften-av-bostadsforetagen/

Debattörerna hänvisar också till den nya rapport om OVK som forskningsinstitutet Research Institute of Sweden (RISE) har tagit fram och som bekräftar bilden.

Bland annat pekar rapporten på följande:

  • Innemiljön och brukande av lokalen behöver inkluderas bättre i OVK:n. En godkänd OVK är med nuvarande lagstiftning inte någon garanti för att innemiljön är tillfredsställande. Det beror på att kontrollen fokuserar på de krav som gällde när fastighetens ventilationssystem togs i drift.
  • Skolor där fler elever vistas i klassrummen än vad de är anpassade för. En översyn av gällande lagstiftning behövs också för tydliga och enhetliga regler när det gäller avstängning av ventilation för energihushållning i skollokaler – ett minsta grundflöde bör alltid finnas.
  • En avgift för handläggning av OVK-ärenden behöver införas. I dagsläget får inte kommunerna ta ut en avgift för tillsynen, vilket har betytt att ärenden har prioriterats ned och att uppföljningen av OVK:n från kommunen ofta är otillräcklig. En enhetlig avgift i landet skulle förbättra tillsynen och skapa incitament för att kraven på godkänd/utförd OVK efterlevs.
  • Ett enhetligt elektroniskt protokoll för OVK. I dag finns inget nationellt system för OVK-protokoll, utan varje kommun ansvarar för sina. Ett enhetligt elektroniskt system skulle skapa enkelhet, likhet över landet och större tydlighet. Dessutom skulle såväl nationell tillsyn som statistiksammanställning för myndigheter och forskare underlättas.