Logga in

Mål för fler kvinnor i byggbranschen

Publicerad
8 mar 2018, 15:47

Regeringen sätter nu upp mål för fler kvinnor i byggbranschen. En fjärdedel av de nyanställda i bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030.

”Installationsbranschen, ja hela byggbranschen, måste skärpa sig för kvinnornas skull – men också för sin egen. Ska framtida kompetensförsörjning klaras måste man rekrytera från hela befolkningen, inte bara infödda män.”

Fredrik KarlssonSå skrev VVS-Forums chefredaktör Fredrik Karlsson i kölvattnet av #metoo.

Läs mer: ”Därför skriver vi om sexanklagelser”

Och nu tar regeringen ett steg för att förbättra jämställdheten och den könsmässigt sneda rekryteringen.

Ett mål är att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030, enlig regeringen.

Bostadsminister Pter Eriksson Foto: Eva-Maria Fasth– Situationen i bygg och anläggningsbranschen är problematisk. Vittnesmål visar att kvinnor i branschen fortfarande möter trakasserier, övergrepp, machokultur och destruktiva maktstrukturer. Att komma till rätta med den osunda arbetsplatskulturen är dessutom en nyckelfråga för branschen, som har stora problem med att attrahera tillräckligt mycket arbetskraft, säger bostadsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Lär mer: ”Viktigt agera tidigt och att be om hjälp”

Ojämn könsfördelning och sexistisk arbetsplatskultur fungerar utestängande mot kvinnor men också mot grupper av män, menar regeringen.

Slutsatserna bygger på i rapporten ”Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn”