Logga in

Nytt system för kompetensprövning införs

Publicerad
9 apr 2015, 14:20

En nationell referensram för examina, certifikat och diplom införs för att underlätta jämförelser av kvalifikationer både nationellt och internationellt. Det föreslår regeringen i en proposition som lämnas till riksdagen i dag.
– Reformen är efterlängtad av näringslivet och jag är glad att vi nu har tagit första steget mot införandet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Enligt regeringen kommer den nationella referensramen göra det enklare att validera kvalifikationer, bland annat hos personer med utländska utbildningar och yrkeserfarenheter. Referensramarna ska underlätta jämförelser av kvalifikationer både nationellt och internationellt för arbetstagare och studerande inom EU.

Den nationella referensramen beskriver kunskaper och kompetenser på åtta nivåer. Regeringen ska, enligt förslaget, fastställa vilken nivå vissa kvalifikationer motsvarar. Utbildningsanordnare inom exempelvis näringsliv och organisationer ska kunna ansöka om att få en nivåplacering i referensramen. Ansökan ska prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan (YH-Myndigheten) och kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

EU-kommissionen håller på att bygga en webbportal där de nationella kvalifikationerna kopplas till en europeisk referensram.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2015.

Läs propositionen här.